Frivillig i Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet råder over en mobil udstillingstrailer og et Nationalparkskib
Mobiludstilling og skib bruges til at udbrede kendskabet til nationalparken, naturen, kulturhistorien og verdensarven i Vadehavet.

 

Nationalparkens formidling

en mobile udstilling

Den mobile udstilling anvendes til formidling af nationalparken under kortere eller længere events og arrangementer i og ved Nationalpark Vadehavet. Mobiludstillingen transporteres til stedet af en frivillig, parkeres og åbnes i begge sider. Indersiden af den mobile udstilling er beklædt med kortfattet og rigt illustreret information om landskab, dyreliv og tidevand. Nationalparkens magasin og anden informationsmateriale distribueres fra udstillingen. 

Mobiludstillingen kan betjenes af en person og kan transporteres efter en større personbil med anhængertræk, tilladt totalvægt 1750 kg. Føreren skal være i besiddelse af et trailerkørekort. Når udstillingen er opstillet fungerer den både bemandet og ubemandet. Mobiludstillingen skal lukkes og låses om natten.

Den mobile udstilling er et projekt under målsætning 8 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2013–18.

Nationalparkskibet

Nationalparkskibet anvendes til formidling af nationalparken under kortere eller længere events og arrangementer samt i forbindelse med forskning og undervisning i og ved Nationalpark Vadehavet. Nationalparkskibet sejles til stedet af frivilligt mandskab til en havn, alternativt kan skibet lægges på vaden ved lavvande. Skibet indeholder kortfattet og rigt illustreret information om landskab, dyreliv og tidevand. Nationalparkens magasin og anden informationsmateriale distribueres fra skibet, som er Nationalpark Vadehavets sejlende besøgssted. 

Nationalparkskibes sejles af en bådfører, som skal have sønæringsbeviset "Duelighedsbevis i sejlads gældende handelsskibe" – og i øvrigt leve op til de krav, BEK nr. 233 af 05/03/2015 stiller. Bådføreren assisteres af en bedstemand, som skal have sundhedsbevis for søfarende fiskere (Blå Bog) og være skikket til udkig, og, hvis der er plads på skibet, af gaster, som ligeledes skal have Blå Bog. Herudover er der behov for frivillige, der er uddannede maskinmestre eller har kendskab til maskinpasning på skibe. Skibet kan maksimalt medtage 12 passagerer.

Nationalparkskibet er et projekt under målsætning 5 og 8 i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2013–18.

Regulering af prædatorer og beskyttelse af fugle

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, har Nationalpark Vadehavet iværksat et projekt, der skal regulere prædatorer (rovdyr) i området, med henblik på at beskytte ynglefuglene. Kystfugleforvaltningsprojektet har også frivillige, som hegner og forbedrer levesteder for fuglene. For at være frivillig på prædationsprojektet, er der særlige krav til uddannelse. Du kan læse mere om prædationsprojektet her og kystfugleforvalting her, hvor du også finder kontaktoplysninger på projektkonsulent John Frikke. 

Vil du være frivillig?

Har du lyst til at være frivillig på mobiludstilling eller skib, er der visse krav du skal opfylde. Kontakt frivilligkoordinator Alette Houman Dyhrfjeld for at høre nærmere.

Vil du låne mobiludstilling eller skib?

Hvis du vil låne nationalparkskibet eller den mobile udstilling til et arrangement eller i forbindelse med forskning eller undervisning, så kontakt sekretariatet på telefon 72 54 36 34 eller

Du kan læse mere om Nationalparkskibet "Vadehavet" her på vores hjemmeside, hvor du også vinder en plan for hvor vi sejler hen i år.

Du kan læse mere om Den mobile udstilling her på vores hjemmeside, hvor du finder en plan for hvor du kan besøge den.

Målsætning

Nationalparkplanen

Mobiludstilling:

Målsætning 8: Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 

Skibet:

Målsætning 5: Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

Målsætning 8: Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 

Kontakt

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator
Telefon: +45 72 54 36 34
undefined
undefined
undefined
undefined

 

Andre projekter