Partnerprogram

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i Vadehavsområdet.
Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har som mål at støtte lokalsamfundene, herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at indgå i et partnerskab med Nationalpark Vadehavet.

Indsatsen er forankret i Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-24 og skal være til gensidig gavn og glæde ved at understøtte udvikling og markedsføring af vadehavsprodukter, lokalt samarbejde og identitet. Man kan læse mere om dette i nationalparkplanens målsætninger 6, 8 og 10. 

Det får partnerne

 • de enkelte partnerkategoriers tilbud er specificeret i skemaet til højre samt i kriterieskemaet.

Forventninger til partnerne – generelt

Som forudsætning for partnerskabet stiller Nationalparken krav om, at alle partnere overholder følgende generelle og specifikke forventninger for partnerskab i Nationalpark Vadehavet

 • partnere skal benytte og deltage i de aktiviteter og tilbud som Nationalpark Vadehavet stiller til rådighed for partnerne – se kriterierne i skemaet til højre
 • partnere skal formidle viden om Nationalpark Vadehavet
 • partnere skal omtale Nationalpark Vadehavet på egen hjemmeside med minimum logo og link samt bidrage til synliggørelse af Facebook.com/vadehavet ved at ”like” denne side og invitere egne forbindelser til siden
 • partnere skal distribuere nationalparkens informationsmaterialer
 • partnerne skal være positive overfor samarbejde med andre nationalparkpartnere
 • partnerne skal medvirke til, at der tages hensyn til Nationalpark Vadehavets natur og kulturhistoriske værdier
 • partnerne skal naturligvis overholde gældende regler og lovgivning 

Hvem kan blive partner?

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med en række forskellige virksomheder, institutioner og aktører beliggende i en af de fire vadehavskommuner – Varde, Fanø, Esbjerg eller Tønder. Partnerne er samlet i fem forskellige grupper – hver gruppe er beskrevet her på siden.

Oversigt over partnere

Sådan ansøger du

 1. Udfyld og send online ansøgningsskema. Du modtager en kopi af din ansøgning via mail.  
 2. Din ansøgning er adgang til Nationalparkens introkursus.
 3. Umiddelbart efter introkurset modtager du en godkendelse eller et begrundet afslag via mail.     
 4. Hvis du bliver partner, modtager du orientering om det videre forløb i partnerskabet. 

Ansøgningsskema

BEHOV FOR UDDYBNING: Når du søger som producent af fødevarer

BEHOV FOR UDDYBNING: Når du søger som producent af vadehavsprodukter

Grundkurset, som giver adgang til partnerskab, holdes efter behov. Når du søger som partner, vil du modtage information om førstkommende partnerkursus.

Der er udarbejdet et særligt, seksårigt kursusforløb for verdensarvspartnere. Første kursus blev holdt den 31.10. + 1.11. 2019, og forløbet fortsætter med to årlige kursusdage i årene 2020-2024.

Særligt omkring fødevarer fra Nationalpark Vadehavet - læs mere her.

partnercollagePartnerskabet er baseret på tillid og skal fornys hvert andet år. Hvis partneren ikke lever op til de til enhver tid gældende kriterier, kan Nationalpark Vadehavet trække partnerskabet tilbage med øjeblikkelig virkning. En sådan beslutning kan påklages til Nationalparkbestyrelsen. Godkendelsen som partner er udgiftsfri for ansøger.

Nationalpark Vadehavets partnerprogram vil løbende blive udviklet i et samarbejde mellem nationalparkens partnerudvalg, nationalparkens bestyrelse, nationalparken sekretariat og nationalparkens partnere. Kriterierne for partnerskab kan i denne forbindelse blive ændret, men ændringer vil først træde i kraft for de enkelte partnere ved starten af en ny 2-års periode. Partnere der har aktiviteter i flere kategorier, skal leve op til kravene i alle aktuelle kategorier.

Der er i 2016 og 2017 lavet undersøgelser blandt nationalparkens partnere til hjælp for evaluering af partnerprogrammet samt udvikling af nye kriterier. Du kan se resultaterne af undersøgelserne her: Partnerundersøgelse 2016 og Partnerundersøgelse 2017

 

Partnerdagen 2023

Den 8. marts 2023 afholder vi årets partnerdag.
Nationalparkens partnere kan tilmelde sig her.

Program og tilmelding til partnerdag

 

NATIONALPARKAMBASSADØR

Alle der vil være ambassadører for Nationalpark Vadehavet uanset bopæl.

Vi forventer
Aflæggelse af Nationalparkløftet
Deltagelse i arrangement/online kursus

Du/I får
Velkomstpakke med klistermærke, badge, pin og tryksager
Nyhedsbreve og adgang til facebook - også lukkede grupper
Invitation til Forskningsdag, Temadag samt særlige arrangementer og ture

NATIONALPARKPARTNER

Alle fra de fire Vadehavskommuner der skaber indhold i nationalparken eller hvor nationalparken kan bidrage med fagligt indhold, dvs. virksomheder, organisationer, foreninger, museer og andre institutioner.

Vi forventer
Deltagelse i introkursus samt opfølgningskurser
Deltagelse i partnerdage
Vilje til at forbedre gæsternes indtryk af Nationalparkens partnere
Synliggørelse, formidling og omtale af Nationalparken
Overholdelse af gældende regler og lovgivning

Du/I får
Velkomstpakke med emaljeskilt, pins, klistermærker, flag mv.
Invitation til Partnerdag, Temadag, Forskningsdag
Adgang til tilskud til fejring af Nationalparkdagen
Orientering om tilskudspuljer samt adgang til kurser/deltagelse i projekter
Levering af tryksager en gang årligt

NATIONALPARK PRODUKTPARTNER NON-FOOD OG FOOD

Producenter af non-food produkter med udgangspunkt i lokale råmaterialer, for eksempel beklædning og brugskunst.

Producenter af food/fødevarer, restauranter og detailbutikker.

 

Vi forventer - NON-FOOD
Anvendelse af nationalparkens logo på godkendte produkter. Produkter bedømmes og godkendes af  partnerudvalget i henhold til dette vurderingsskema.

Vi forventer - FOOD
Producenter: Anvendelse af nationalparkens logo på godkendte produkter. Produkter bedømmes og godkendes af  partnerudvalget i henhold til dette vurderingsskema.

Restauranter: Minimum en hovedret på menukortet, hvor den bærende ingrediens er et nationalparkprodukt.
Såfremt restauranten også tilbyder overnatning skal den også opfylde de specifikke forventninger under partnerkategorien ”Overnatning”.

Detailbutikker: Minimum tre nationalparkprodukter på hylderne.

Du/I får
Synlighed på www.nationalparkvadehavet.dk
Adgang til beskyttet navn samt logo samt klistermærker med logo for Nationalpark Vadehavet og Danmarks Nationalparker

NATIONALPARK UDDANNELSES- OG FORSKNINGSPARTNER

Børnehaver, folke-, høj-, lejr- og efterskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner, forskning.

Vi forventer
Systematisk undervisning i nationalparkens verdensarvsnatur og –kultur for at skabe forståelse af værdien af at benytte og beskytte områdets enestående unikke værdier
At I arrangerer besøg i nationalparken
At I vil forske i Vadehavet ud fra forskellige vinkler 

Du/I får
Nationalparkens logo til brug for web og foldere
Emaljeskilt
Et foredrag om Nationalparken og Verdensarven samt nationalparkens tilbud bl.a. Mit Vadehav
Nyhedsbreve
Invitation til Forskningsdag, Temadag og særlige arrangementer
Adgang til Mit Vadehav
Mulighed for at søge om at benytte Nationalparkskibet til fagligt formål

NATIONALPARK VERDENSARVPARTNER

Partnere med tilknytning til Verdensarv Vadehavet.

Vi forventer
Et gensidigt forpligtende partnerskab for at bevare Vadehavs-verdensarven for fremtiden som natur- og kulturressource samt verdensklasse-brand 
gennemførelse af introducerende kompetencemodul
Deltagelse i årligt kommende kompetencemoduler
I arbejder for bæredygtige produkter, sæsonudvikling samt højt informationsniveau

Du/I får
Vejledning i brug af Verdensarv Vadehavet logo
Verdensarv pins
Nævnes på www.nationalparkvadehavet samt www-waddensea-worldheritage.org
Adgang til Verdensarv udstillingskit og materiale
Tilbud om deltagelse i projekter, samarbejder og projektkendskabsture
Tilbud om at sælge Nationalpark- og Verdensarvsmerchandise
Herudover samme pakke som Nationalparkpartnere

Kontakt: Søren Christensen på +45 93 56 40 45 eller Obfuscated Email

For uddybning - se oversigt over kriterier

Oversigt over nationalparkpartnere