Partnerprogram i Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i vadehavsområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har som mål at støtte lokalsamfundene, herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at indgå i et partnerskab. Indsatsen er forankret i Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-24 og skal være til gensidig gavn og glæde ved at understøtte udvikling og markedsføring af vadehavsprodukter, lokalt samarbejde og identitet. Du kan læse mere om dette i nationalparkplanens målsætninger 6, 8 og 10.  

Hvem kan blive partner?

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med virksomheder, institutioner, foreninger og aktører beliggende i en af de fire vadehavskommuner, Varde, Fanø, Esbjerg eller Tønder.

Søren Christensen

Title: Udviklingskonsulent
Nationalpark Vadehavet
Telefon: +45 93 56 40 45

(Søg om partnerskab her)
Partnerprogrammet er sat på 'hold'

Nationalpark Vadehavet har netop fået tilsagn om Interreg-midler til et treårigt projekt med navnet VaBene. Et af opgaverne i projektet er en genstart og gentænkning af nationalparkens partnerprogram. Det er en opgave som nationalparkens partnerudvalgt allerede har taget hul på og arbejder videre med i efteråret 2023.

Partnerudvalget vil blandt andet arbejde med:

 • Har vi de rigtige partnerkategorier?
 • Hvad kan nationalparken tilbyde partneren?
 • Hvad kan nationalparken forvente af partnerne?
 • Hvordan sikrer vi bedre samarbejde partnerne imellem?
 • Kan vi opbygge faglige netværk med udgangspunkt i temaer eller geografi?
 • Har vi de rigtige kriterier for lokale fødevarer?

Vi har valgt at lukke for optagelse af nye partnere indtil vi har et redesignet partnerprogram klar.

 

 

Nationalparkprodukter fødevarer og non-food

Du har mulighed for at benytte logoet ’Et produkt fra Nationalpark Vadehavet’ på godkendte produkter – fødevarer såvel som nonfood. Logoet kan bidrage til en merværdi for produktet skabt af naturen og kulturen i Nationalpark Vadehavet. Søger du som produktpartner i Nationalpark Vadehavet har vi brug for supplerende oplysninger om ingrediensernes oprindelse samt forarbejdningen for hver af de produkter, du ønsker at forsyne smed nationalparkens logo.

Vurderingskriterier og fremgangsmåde uddybes her:

Når du søger som producent af fødevarer

Når du søger som producent af nonfood-produkter

Partnertyper

I kan søge partnerskab i fire forskellige partnerkategorier - Nationalparkpartner, Produktpartner, Uddannelses- og forskningspartner samt Verdensarvspartner.

Nationalparkpartner

Organisationer, foreninger, museer og andre institutioner, der ønsker at benytte og formidle Nationalpark Vadehavet.

Forventninger til partneren

 • Forventninger generelt (se punktet her på siden)
 • Deltagelse i introkursus samt opfølgningskurser
 • Deltagelse i partnerdage
 • Synliggørelse, formidling og omtale af nationalparken
 • Formidling af Nationalpark Vadehavet på egen hjemmeside som minimum i form af logo og link
 • Distribution af nationalparkens magasin og andre trykte medier
 • Vilje til at samarbejde med nationalparkens andre partnere
 • Overholdelse af gældende regler og lovgivning

 

Partneren får

 • Mulighed for at markedsføre sig som partner med Nationalpark Vadehavet
 • Velkomstpakke med emaljeskilt, pins, klistermærker, flag med videre
 • Invitation til forskningsdagen og temadage
 • Adgang til tilskud til fejring af Nationalparkdagen
 • Orientering om tilskudspuljer samt adgang til kurser og deltagelse i projekter
 • Fragtfri levering af tryksager en gang årligt
 • Synlighed og link på nationalparkens hjemmeside

 

Produktpartner

Producenter og forarbejdningsvirksomheder af lokale fødevarer. Producenter af lokale nonfood-produkter med udgangspunkt i lokale råvarer, for eksempel beklædning og brugskunst. Restauranter, der benytter lokale fødevarer. Detailbutikker der sælger lokale produkter. 

Forventninger til partneren

 • Forventninger generelt (se punktet her på siden)
 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Anvendelse af nationalparkens logo på godkendte produkter
 • Restauranter: Minimum en hovedret på menukortet, hvor den bærende ingrediens er et nationalparkprodukt.
 • Detailbutikker: Minimum tre nationalparkprodukter på hylderne.

 

Partneren får

 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Mulighed for co-branding af egne produkter med Nationalpark Vadehavet

 

Uddannelses- og forskningspartner

Børnehaver, grundskoler, højskoler, lejrskoler og efterskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner

Forventninger til partneren

 • Forventninger generelt (se punktet her på siden)
 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Systematisk undervisning i nationalparkens natur og kultur for at skabe forståelse af værdien af at benytte og beskytte områdets enestående unikke værdier
 • At I arrangerer besøg i nationalparken
 • At I vil forske i Vadehavet ud fra forskellige vinkler 

 

Partneren får

 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Adgang til Mit Vadehav
 • Mulighed for at søge om at benytte Nationalparkskibet til fagligt formål

 

Verdensarvspartner

Alle typer virksomheder og institutioner, der ønsker at formidle Vadehavet og nationalparken på højeste niveau med udgangspunkt i UNESCO’s Verdensarv Vadehavet. 

Forventninger til partneren

 • Forventninger generelt (se punktet her på siden)
 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Et gensidigt forpligtende partnerskab for at bevare Verdensarv Vadehavet for fremtiden som natur- og kulturressource samt verdensklasse-brand 
 • Deltagelse i årlige kompetencemoduler med relevante medarbejdere
 • Indsats for bæredygtige produkter, sæsonudvikling samt højt informationsniveau

 

Partneren får

 • Alle punkter fra ’Nationalparkpartner’
 • Mulighed for benyttelse af og vejledning i brug af Verdensarv Vadehavet-logo
 • Verdensarv-pins
 • Visning og link på www-waddensea-worldheritage.org
 • Adgang til verdensarv-udstillingskit og -materiale
 • Tilbud om deltagelse i projekter, samarbejder og projektkendskabsture med verdensarven som udgangspunkt
 • Tilbud om at sælge nationalpark- og verdensarvsmerchandise

Regler og forventninger i partnerskabet

Regler for partnerskab med Nationalpark Vadehavet

Partnerskabet er baseret på tillid. Partnerskabet gælder for to år af gangen. Partnerudvalget gennemgår partnerlisten og vurderer forlængelse eller opsigelse af partnerskabet for den enkelte partner.

Hvis partneren ikke lever op til de til enhver tid gældende kriterier, kan Nationalpark Vadehavet trække partnerskabet tilbage med øjeblikkelig virkning. En sådan beslutning kan påklages til nationalparkens bestyrelse.

Nationalpark Vadehavets partnerprogram udvikles løbende i et samarbejde mellem nationalparkens partnerudvalg, nationalparkens bestyrelse, nationalparken sekretariat og nationalparkens partnere. Kriterierne for partnerskab kan i denne forbindelse blive ændret, men ændringer vil først træde i kraft for de enkelte partnere ved starten af en ny toårsperiode. Partnere, der har aktiviteter i flere kategorier, skal leve op til kravene i alle aktuelle kategorier.

Godkendelsen som partner samt selve partnerskabet er gratis for ansøger.

Forventninger til partnerne – generelt

Som forudsætning for partnerskabet stiller nationalparken krav om, at alle partnere overholder følgende generelle og specifikke forventninger for partnerskab med Nationalpark Vadehavet

 • partnere skal benytte og deltage i de aktiviteter og tilbud, som Nationalpark Vadehavet stiller til rådighed for partnerne – se kriterierne i skemaet herunder
 • partnere skal formidle viden om Nationalpark Vadehavet
 • partnere skal omtale Nationalpark Vadehavet på egen hjemmeside med minimum logo og link samt bidrage til synliggørelse af Facebook.com/vadehavet ved at ”like” denne side og invitere egne forbindelser til siden
 • partnere skal distribuere nationalparkens informationsmaterialer
 • partnerne skal være positive over for samarbejde med andre nationalparkpartnere
 • partnerne skal medvirke til, at der tages hensyn til Vadehavets natur og kulturhistoriske værdier
 • partnerne skal overholde gældende regler og lovgivning 

Kurser for partnere

Udover nedenstående kurser afholdes workshops og temakurser geografisk og tematisk efter behov.

Grundkursus

Som ny partner inviteres du til et grundkursus om Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. Kurset giver en grundlæggende viden om Vadehavet, nationalparken og verdensarven som I kan benytte i formidlingen af Vadehavet i kontakten med gæster, kunder og elever. Jo flere medarbejdere I kan sende med på kurset, des bedre. Deltagelse på grundkurset er obligatorisk for alle nye partnere.

Grundkurset afholdes efter behov, og nye partnere inviteres, når datoerne kendes.

Partnerdagen

Hvert år samles alle nationalparkens partnere til Nationalpark Vadehavets Partnerdag. Partnerdagen er sammensat af workshops og oplæg om Vadehavet, værdier, bæredygtighed, udvikling, den nyeste forskning og meget andet. På dagen er der også afsat tid til at netværke og lave aftaler med andre partnere. Partnerdagen er obligatorisk for alle partnere.

Partnerdagen ligger i marts måned.

Kursus for verdensarvspartnere

For alle verdensarvspartnere er der tilrettelagt et særligt seksårigt kursusforløb. Første kursus blev holdt i 2019, og forløbet fortsætter med to årlige kursusdage frem til og med 2025 (herefter planlægges et nyt forløb). Verdensarvspartnerkurset er obligatorisk for alle relevante medarbejdere hos verdensarvspartnerne.

Kursusdagene ligger altid sidste torsdag-fredag i oktober måned. 

Mød vores partnere her

Nationalpark Vadehavet har indgået partnertskab med mere end 200 virksomheder, institutioner, klubber og organisationer, hvilket gør os stolte.

Vores partnere hjælper os med at udvikle området, formidle nagtionalparken og verdensarven og vi arbejder sammen om at bevare og forbedre naturen og kulturen i vores smukke Vadehavsregion.