10 års fejring

Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010, derfor fejrer vi i 2020 10-års fødselsdag

Nationalparkens formidling

H.K.H. Prins Joachim indviede i 2010 Nationalpark Vadehavet med ordene:

"Her er meget at opleve. Meget at se. Og mange fortællinger fra Danmarks historie. Danskerne har en rigdom her ved Vadehavet, som alle i Danmark kan glædes ved og nyde godt af. Det er en rigdom, der ikke svinder ind, selvom den deles ud til nok så mange.

Vi har alle brug for historie. For at føle at vi hører til. Vi har også brug for – ind i mellem – at mærke, at der er kræfter, der er større end os. Det hele kan vi finde her. I kulturen, i traditionerne, i historien og i naturen. Det er den rigdom, som alle, der besøger nationalparken, vil få del i."

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark. I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri.

I 2020 fejrer vi, at det 16. oktober er præcis 10 år siden, prins Joachim åbnede Nationalpark Vadehavet ved en festlig højtidelighed i Ribe. Indvielsen blev også fejret med folkefest i de fire vadehavskommuner.

Hovedfejringen af nationalparkens første 10 leveår vil finde sted på dagen, og igen med Danmarks ældste by som ramme. Festlighederne er dog ikke begrænset til selve fødselsdagen og til Ribe, for der vil være fejring og events rundt om i nationalparken i hele uge 42.

Desuden vil både Nationalpark Vadehavet, de fire vadehavskommuner og en række af vore partnere i løbet af 2020 markere 10-året i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, møder m.v.

Nationalpark Vadehavets 10-årsdag er også anledningen til, at vi arrangerer en konference om bæredygtig turismeudvikling d. 11. november med overskriften ’Grænser for turisme?’. Her finder du invitationen til debatdagen i Musikhuset i Esbjerg, som afholdes den 11.11.2020. 

 

Kontakt

Bettina Munch

Title: Event- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter