Bevaringsværdige bygninger ved Vadehavet

Gennem tre projekter er der sat fokus på nationalparkens bygningsarv

Det første projekt blev gennemført i 2013. I projektet blev det undersøgt, hvordan Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner registrerer bevaringsværdige bygninger, og det blev konstateret, at der er store forskelle kommunerne imellem. Der blev optalt 613 bevaringsværdige bygninger i nationalparken. Desuden blev der peget på den vestslesvigske gård, som bl.a. kan ses i Rudbøl og Nørremølle, samt tidlig sommerhusbebyggelse, som fx Lakolk, som et særkende for Vadehavsområdet. Projektet blev gennemført i samarbejde med Sydvestjyske Museer, Museer for Varde By og Omegn, Museum Sønderjylland og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Det andet projekt blev gennemført fra april 2014 til marts 2015. I projektet blev der afholdt en workshop for planlæggere, indsamlet viden, udviklet koncepter for guidede ture, afholdt en workshop for lokale guider og skrevet artikler til forskellige fagblade. Efter workshoppen for guider blev der udgivet hæftet ” Til højre ser I et arkengaf…” som inspiration til selv at lave guidede ture. Hæftet kan hentes her. Der blev også udgivet et temahæfte om Lakolk, som kan hentes her. Der blev desuden udviklet koncepter for guidede ture til Lakolk og Fanø Bad. Konceptet består af en guide med baggrundsinformation, tekst til powerpoint som vises inden turen, beskrivelse af turen og plancher, som kan vises under turen. Koncepterne kan downloades her:

Lakolk: Guide, powerpoint som pdf, powerpoint, plancher.

Fanø Bad: Guide, powerpoint som pdf, powerpoint, plancher.

Projektet blev gennemført af Sydvestjyske Museer i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum og Museum Sønderjylland.

Det tredje projekt blev gennemført i december 2015 til marts 2016. Her blev alle murer-, snedker-, tømrer- og malermestre inviteret til et informationsmøde på restaureringsuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her deltog 52, og efterfølgende gennemførte 10 kursister modul 1 og 2 på uddannelsen. På modul 1 blev tre dage gennemført som ekskursion til Vadehavsområdet for at sætte fokus på den særlige byggeskik på egnen. På modul 2 blev den praktiske undervisning forlagt til Sejerslevgaard, som er opført i den vestslesvigske byggestil. Projektet blev gennemført i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole i Odense i samarbejde med Esbjerg Kommune, Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer og Sejerslevgaard.

 

 

Nationalparkplanen

Målsætning 4:

"Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation".

Kontakt

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø