Dark Sky Mandø

Mørket på Mandø er værd at beskytte – og værd at bruge hver eneste dag

Mørke er blevet et særsyn

Samarbejde med Esbjerg Kommune

Mørke er nogle steder i verden et særsyn. Ved Vadehavet er der dog stadig mørke, og området omkring Mandø er et af de mørkeste steder i Danmark. På verdensplan certificeres mørke områder under betegnelsen "Dark Sky" og siden efteråret 2018 har Esbjerg Kommune, i samarbejde med blandt andet Nationalpark Vadehavet, Aarhus Universitet, Myrthuegård, Vadehavscentret, astronomientusiaster, Business Region Esbjerg og Mandø Fællesråd, arbejdet på at få Mandø på listen over "mørke områder". 

Projektet Dark Sky Mandø fokuserer på tre centrale elementer:

  • at udvikle bæredygtig helårsturisme af høj kvalitet
  • at understøtte en øget bosætning, der er med til at sikre, at Mandø også i fremtiden er en levende og attraktiv ø 
  • at etablere et observatorie der både fungerer on-site og longdistance, så der kan indsamles relevant data til uddannelses- og forskningsmæssige øjemed.

Der arbejdes også for at udvikle et trilateralt Dark Sky-program med Tyskland og Holland, hvor man blandt andet vil samarbejde om at reducere lysforureningen. Det vil være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at lade det natlige mørke falde på i hele vadehavsområdet. 

Dark Sky Park er et område med ekstraordinære stjerneklare nætter. Områderne findes 44 steder i verden. Dark Sky Communities er områder, hvor der er udvist exceptionelt engagement i bevarelsen af nattehimlen. Møn er det første område i verden, som er blevet udnævnt som både Dark Sky Community og Dark Sky Park.

Baggrund

Mandø er indgangen til den danske del af Vadehavet, som er verdens største sammenhængende tidevandsområde og det eneste havområde i Danmark, der er udpeget som UNESCOs Verdensarv. Området anses for at være blandt de 10 vigtigste steder for træk- og vandfugle i verden og dækker over en enestående natur, hvor Mandø med sit rige dyre-og planterliv og unikke placering er en sjælden perle, der tiltrækker mange naturinteresserede turister.

Mandø ligger på den østatlantiske trækrute, og er dermed en af de vigtigste ’rastepladser’ for trækfugle. Det anslås, at Vadehavet årligt besøges af 12 til 15 millioner fugle, og Mandø anses for, at have en af Danmarks største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle.

Med henblik på, at sikre bedre muligheder for naturen, fugle og landbrug gennemførte man i 2017-18 i dialog med lodsejere og beboer på Mandø en jordfordeling, også kendt som ’Naturprojektet’. I den forbindelse har Den Danske Naturfond opkøbt jord der sikrer, at man på øen kan skabe et samlet naturareal på 175 ha. jord, hvor man bl.a. vil skabe mere naturlig hydrologi, der kombineret med naturgenopretning og naturforbedringer skal skabe bedre forhold for ynglende og trækkende fugle. Naturprojektet er et tæt samarbejde mellem Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og lokale private lodsejere.

I 2018 blev Mandø sammen med 14 andre naturområder udnævnt til Danmarks Naturkanon, som har til formål at fremme danskerens kendskab og adgang til særlige unikke naturområder i Danmark.

Sideløbende med Naturprojektet driver Esbjerg Kommune i tæt samarbejde med Mandø fællesråd udviklingsprojektet "Smart Island - Slow Living" som handler om, at støtte øens erhvervsliv og udvikling af bæredygtig turisme.

Esbjerg Kommunes er én af de fire danske vadehavskommuner der i regi af det trilaterale samarbejde om Vadehavet samarbejder med kommuner og regeringer fra Tyskland og Holland om, at skabe nogle fælles rammer for, at beskytte og bevare Vadehavet på tværs af landegrænser. Dette sker qua Leeuwarden deklarationen der er underskrevet på ministerielt niveau og gælder for perioden 2018-2022. 

Leeuwarden deklarationen identificerer en række problematikker der bør adresseres i arbejdet med, at beskytte og bevare Vadehavet. En af disse problematikker er påvirkningen af lysforurening som på verdensplan er tiltagende. Begrebet lysforurening henviser til kunstigt og menneskeskabt lys, som forstyrrer og oplyser det naturlige nattelandskab og blandt andet resulterer i forringede muligheder for observationer af nattehimlen, energispild, og ikke mindst, forstyrrelser i økosystemer med store konsekvenser for dyrelivet og mennesker.

Mandø er netop et af de få naturområder i Danmark og i verden hvor der er minimal lysforurening, hvilket man med projektet Dark Sky Mandø ønsker, at fremme til glæde for astronomer, stjernekiggere, borgere i Esbjerg Kommune, studerende og turister, der ønsker at nyde det naturlige mørke, en klar nattehimmel og opleve stjernehimlens enorme mangfoldighed, som ikke kan ses i bebyggede områder.  

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Nationalparkplanen

Målsætning 6: 

"Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner."

Målsætning 11:

”Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.”

Foto: Thomas Clausen

Kontakt

Anne Husum Marboe

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter