Det trilaterale Vadehavssamarbejde

Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og deltager i en række arbejdsgrupper for trækfugle og bæredygtige turismestrategier.

Miljøministrene fra de tre Danmark, Tyskland og Holland vedtog på Ministerkonferencen på Sild i 2010, at der skulle udarbejdes en trilateral strategi for bæredygtig turisme. Processen involverede indsamling af basisviden om turismen i den samlede Vadehavsregion med eksempler på tiltag, der er bæredygtige såvel økonomisk, socialt og naturmæssigt. 

Der er etableret en fælles trilateral arbejdsgruppe, og en række konsulenter har været ansat til at udarbejde udkast til strategien og forestå regionale høringer af denne. Nationalpark Vadehavet har i den sammenhæng repræsenteret danske interesser i samarbejde med Naturstyrelsen Vadehavet og Kommunernes Vadehavssekretariat og med inddragelse af Destination Sydvestjylland.

Branding af verdensarv

Herudover bidrager vi til arbejdet med udviklingen af et brand for Vadehavet som en del af UNESCO’s Verdensarv og et koncept for markedsføring af merchandise samt en verdensarvskampagne. Disse tiltag bliver gennemført inden for rammerne af projektet, Prowad Link, Protect & Prosper Sustainable Tourism in the Wadden Sea. Nationalpark Vadehavet bidrager desuden til at udvikle den Internationale Vadehavsskole i samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF) i Tyskland.

Nationalparkrådet er endvidere repræsenteret i Vadehavsforum ved Poul Fremmelev, mens John Frikke deltager i Gåseforvaltningsgruppen under Vadehavsforum.

Nationalparkplanen

Målsætning 11:

"Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde".

Kontakt

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter