Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forskning i Nationalpark Vadehavet

 

Nationalpark Vadehavet har nedsat et tværfagligt videnskabeligt udvalg, som skal bistå med at opfylde mål for forskning, som er beskrevet i målsætning 9 i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet ved i september 2013 et kommissorium for det tværfaglige videnskabelige udvalg. Ifølge dette skal udvalget rådgive nationalparken omkring forhold forskning. Det drejer sig blandt andet om følgende områder:

  •           En indsats for tværgående forskning med relevans for nationalparkens udvikling.
  •           Koordinering og prioritering af en fælles forskningsindsats.
  •           Koordinering med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i forskningssammenhæng.
  •           Gennemførelse af projekter, som vedrører forskning eller gør brug af forskningsresultater.
  •           Oprettelse af en forskningsfond.

Udvalget skal desuden bidrage til at holde kontakt til relevante institutioner og myndigheder. Det skal skabe overblik over den eksisterende vadehavsforskning. Og det skal hjælpe med at fremme centrale forskningsområder og foreslå relevante forskningsprojekter. Udvalget skal endvidere koordinere det nationale forskningsnetværk vedrørende Vadehavet og bidrage til at etablere en trilateral forskningsplatform som omtalt i Sylt-deklarationen 2010, punkt 41. Forskningsudvalget afholder et årligt seminar om vadehavsforskning, som skal sikre, at forskningen bliver formidlet til en bredere kreds.

Udvalgets sammensætning

Nationalpark Vadehavets tværfaglige videnskabelige udvalg har fem medlemmer, et fra hver af følgende institutioner:

  • Geocenter Danmark - GEUS og Institut for Geologi og Geografi
  • Århus Universitet – Bioscience
  • Syddansk Universitet – Center for Turisme, Innovation og Kultur (TIC), Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS) og Center for Landdistriktsforskning.
  • De statsanerkendte museer i Vadehavsområdet: Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Museet for Varde By og Omegn.
  • DTU Aqua

Udvalget kan optage yderligere medlemmer. Dets sammensætning og virke tages op til revision, senest ved udløbet af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.

Nationalparkplanen

Målsætning 9: Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

Sara Lindholt

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81

 

Relaterede projekter