Fotodokumentarisk rejse i Vadehavet

Fotograf Luca Berti gennemfører i 2021 sammen med Nationalpark Vadehavet

et projekt om fotodokumentarisk fremstilling af Vadehavet og Tøndermarsken. 

Fotograf Luca Berti gennemfører i 2021 sammen, med Nationalpark Vadehavet, et projekt om fotodokumentarisk fremstilling af Vadehavet og Tøndermarsken.

Projektet vil være en historisk og kunstnerisk dokumentation af den danske og tyske side af grænseregionen ud mod Vadehavet. En historisk rejse igennem de to grænselande for at afbillede landskabet fotografisk og grafisk, den traditionelle arkitektur og de mennesker vi møder langs vejen.

Projektet følger den fotodokumentaristiske stil fra begyndelsen af det 20. århundrede, baseret på æstetisk realisme og historisk bevidsthed.

Målet er at dokumentere Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner samt Kreis Nordfrisland i Tyskland i 2020/21 og finde frem til de særegne træk og den særlige kultur der kendetegner egnen. Her er særligt Tøndermarsken en vigtig kilde med sit intakte historiske landskab, der vidner om menneskets samvirken med den særegne natur i Tøndermarsken.

Rejsen bliver således udover den fysiske rejse også en rejse i grænselandet mellem historie og nutid. En undersøgelse af hvordan fortiden er synlig i landskabet og menneskene. Forsøget på at indfange landskabets præindustrielle karakter er et forsøg på at nå tilbage til før masse-kulturen og dermed indtil det særegne for bestemte områder, og lægger sig således op af spørgsmålet om hvad national og regional identitet indebærer.

Projektet afsluttes med udstillinger både i Tyskland og Danmark samt en bogudgivelse.

Fotografierne udstilles i Danmark på Fanø Skole fra 15. november til 16. december 2021 og i Løgumkloster fra den 30. januar til 31. marts 2022 i Løgumkloster Kirkes Dormitorium og Løgumkloster Højskole.

Projektet er støttet af Tøndermarskinitiativet og KursKultur samt midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Foto af Luca Berti øverst: Ulrik Pedersen

 Logo kurs kultur

Nationalparkplanen

Målsætning 4: 
"Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige".

Målsætning 11:
"Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde".

Kvinde i Sønderho dragt: Luca Berti

Kontakt

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter