Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet

Projektet har til formål at etablere pladser langs kysten, som kan bruges som rastepladser og informationssteder for friluftsmennesker. Hvad enten de færdes på land eller til søs.

Nationalparkens formidling

Nationalpark Vadehavet har i 2014-2015 gennemført projektet Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for friluftsliv – navnlig havkajakker, cyklister og vandrere – i nationalparken. Der er derfor anlæg forskellige faciliteter.

 • Ved Ho Havn er der bygget en havkajakrampe. Desuden er der opsat et bord/bænksæt på en ponton, så det ikke flyder væk ved højvande. På pladsen er der også opsat en grill. Ved pladsen er i forvejen mulighed for at parkere et mindre antal biler.
 • I Thomas Lange Haven i Ho er der i samarbejde med Varde Kommune bygget en toiletbygning med to toiletter, herunder et handicaptoilet. Udvendigt på bygningen er der opsat et skab med strømstik til opladning af mobiltelefoner og tablets. Hvis du medbringer din egen hængelås, kan skabet låses af.

 • Ved Janderup Ladeplads er der bygget en havkajakrampe, så kanoer og kajakker kan komme i land. På pladsen er der i forvejen bord/bænke til madpakkespisning og mulighed for at overnatte i shelter. Læs mere om pladsen på www.janderup.dk/ladepladsen

 • I Varde Sommerland er der opsat et skab på toiletbygningen ved indgangen, hvor du kan oplade din mobiltelefon eller tablet. I det gamle Varde Sommerland er der bålhytte og sheltere, ligesom der er anlagt en rampe til kanoer og kajakker. Læs mere på Sommerlandslauget
 • Ved Marbæksøerne er der bygget et nyt handicaptoilet og opsat bord/bænksæt samt grill ved en primitiv teltplads. Der er en større parkeringsplads på den modsatte side af vejen. Ved stranden er der opsat en pæl, som du kan tøjre din havkajak til, hvis du medbringer kæde og lås. Også her er der udvendigt på toiletbygningen opsat et skab med strømstik til opladning af mobiltelefoner og tablets. Husk hængelås, hvis du vil låse dine ting inde imens.

 • Ved Kammerslusen er der indrettet handicaptoilet og toilet i en eksisterende ladebygning. Her er der også et skab med strømstik til opladning af mobiltelefon og tablets. Du kan låse skabet af, hvis du husker en hængelås. I haven er der opsat bord/bænksæt til grill. Pga. renovering af Kammerslusen er disse faciliteter først tilgængelige i efteråret 2015. På ydersiden af Kammerslusen er der anlagt en havkajakrampe, så du kan komme i land, selvom slusen er lukket pga. højvande.

 • Ved Nordby Lystbådehavn er der opsat bord/bænksæt og grill med udsigt til den lille sælbanke.

 • Ved Sønderho Havn er bord/bænksættene renoveret, og der er opsat en grill. Fuglekikkerten er flyttet op på diget, så der er blevet bedre udsigt. Brug den lille sti til kikkerten, så du ikke slider unødigt på diget.

 • Ved Juvre på Rømø er der opsat bord/bænke ved diget, og bænken på ydersiden af diget er renoveret. Samtidig er toiletterne ved Multirast ved p-pladsen blevet renoveret.

 • Ved Rømø Havn er der opsat et bord/bænksæt og grill i svinget til færgen.

 • Ved Højer Sluse er der bygget et nyt handicaptoilet ved Højer Bådklubs klubhus.

Andet

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport, som skal danne baggrund for udarbejdelse af retningslinjer for bæredygtig færdsel. 

Der er udarbejdet et A2 friluftskort, der bl.a. viser cykelruter, vandreruter, havkajakruter og sejlrender. Desuden viser kortet en bred vifte af støttepunkter for friluftslivet. Teksten er på dansk, tysk og engelsk. Kortet kan fra midten af juli 2015 hentes hos nationalparkens partnere.

Nederst på siden kan du se 10 korte film, som ordløst formidler nogle af de områder, som indgår i projektet.

Tak til …

Nationalpark Vadehavet vil gerne takke lodsejerne – private som offentlige, som har lagt jord til faciliteterne, samt kommuner og foreninger, der har påtaget sig driften fremadrettet. Ved hver plads er der opsat et informationsskilt med kontaktoplysninger, som du kan bruge, hvis der et sprængt vandrør eller lign.

Projektet har haft et samlet budget på 4.819.400 kr. Heraf har Nationalpark Vadehavet fået støtte fra Det syddanske Grøn Vækst-program på 50 % af beløbet. Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommune har hver bidraget med 50.000 kr.  

Janderup, Ho og Varde – Nationalpark Vadehavet

Janderup, Ho og Varde

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Marbæk – Nationalpark Vadehavet

Marbæk

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Mandø og Låningsvejen – Nationalpark Vadehavet

Mandø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Hjerpsted og Ballum – Nationalpark Vadehavet

Hjerpsted og Ballum

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Højer og Tøndermarsken – Nationalpark Vadehavet

Højer og Tøndermarsken

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Rømø – Nationalpark Vadehavet

Rømø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Fanø – Nationalpark Vadehavet

Fanø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Fanø – Nationalpark Vadehavet

Fanø nord

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Skallingen

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Sneum, Ribe og Esbjerg

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Nationalparkplanen

Målsætning 5: 

"Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes".

Målsætning 8:

”Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter.”

QR kode til App med 100 oplevelser i Nationalparken


 

Relaterede projekter