Interreg 4a Natur og turisme

Natur og Turisme er et grænseoverskridende projekt, der har fokus på udvikling af naturturisme på begge sider af den dansk tyske grænse. Projektet blev igangsat hen over sommeren 2012 og løb frem til og med udgangen af 2014.

Samarbejde mellem Nationalparker i Danmark og Tyskland

Projektet skaber endvidere rammerne for et samarbejde mellem nationalparkerne på begge sider af grænsen og søger således af afdække og løfte konkrete udviklingsprojekter, der kan sikre vækst i turismeerhvervet og derved understøtte skabelse af nye jobs langs Vadehavskysten.

Baggrund / rationale

Baggrunden for projektet er, at naturen spiller en afgørende rolle for stadig flere mennesker, når de skal vælge feriemål. Samtidig kan denne ”naturturisme” være med til at forlænge sæsonen. Projektet skal derfor klarlægge Vadehavets tiltrækningskraft som oplevelsesrum på begge sider af grænsen og dermed undersøge det fælles potentiale for ”naturturisme” gennem at skabe synergi mellem naturbeskyttelse og turisme.

Indsatsområder

Projektet er opdelt i 4 arbejdspakker, som kort kan beskrives, som følger:

Arbejdspakke 1 - har fokus på at sikre et forbedret vidensgrundlag. Derfor vil der blive foretaget en række analyser i forhold til gæsteperspektiver, forventninger og adfærd i forbindelse med naturturisme og nationalparken.
Arbejdspakke 2 -har fokus på at understøtte udvikling af en turismestrategi dækkende hele Vadehavsområdet fra Holland i Syd til Danmark i Nord.
Arbejdspakke 3 - har fokus på ekstern markedsføring, herunder udvikling af en kommunikationsstrategi. Derudover vil arbejdspakken understøtte koordinering og udvikling af konkrete produkter på tværs af Vadehavsområdet.
Arbejdspakke 4 - har fokus på den interne markedsføring overfor virksomheder, kommuner, borgere m.m. Formålet med pakken er at skabe præference for en yderligere udvikling til gavn for væksten og naturen i hele Vadehavsområdet.

Partnere i projektet

Rømø-Tønder Turistforening (Lead partner)
Sydvestjysk Udviklingsforum
Nationalpark Vadehavet
Skærbæk Fritidscenter
Nordsee-Tourismus-Service
Wirtschaftsförderung Nordfriesland
Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Nationalparkplanen

Målsætning 11:

”Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.”

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø