Kunst, Kultur og Kobbersnepper

Nationalpark Vadehavet har igangsat et ambitiøst kunstprojekt,

der skal sætte spotlight på områdets natur- og kulturværdier i både Danmark og udlandet.

Et internationalt kunstsamarbejde

I et samarbejde med den britisk funderede kunstnergruppe Society of Wildlife Artists (SWLA), hvis medlemmer er blandt Europas mest anerkendte kunstnere i genren, skal Vadehavets landskaber, dets fugle og kulturhistorie fortolkes på papir, lærred og i skulpturer.

Under to ugelange besøg vil kunstnerne arbejde sig ind på regionens særkender med hver deres kunstneriske tilgang, præsentere skitser og feltarbejde undervejs og arrangere workshops for både skoleklasser og lokalbefolkning for derigennem at vise, hvordan man med blyant og pensler kan opnå en endnu større indsigt og glæde ved det særlige landskab og dets natur. Det første besøg finder sted i oktober i Højer, hvor kunstnerne vil arbejde i Tøndermarsken og Vadehavets sydlige del. I 2020 lander kunstnerne i den nordlige del af Vadehavet, således at alle fire vadehavskommuner besøges. 

Projektet kulminerer med udstillinger flere steder i vadehavsregionen, men også andre steder i landet. Der udgives et ambitiøs bogværk på både dansk og engelsk, som forfattes bl.a. af den britiske forfatter Colin Williams, der har arbejdet for BBC og The Guardian og er anerkendt for flere bøger om forholdet mellem menneske og natur. Allerede umiddelbart efter kunstnernes første besøg vises de første værker i London på SWLA´s årlige udstilling ”The Natural Eye” i hjertet af den britiske hovedstad. En udstilling, der siden 1960’erne har været toneangivende i wildlife art-genren og tiltrækker tusinder af gæster.

Ideen er fostret af billedkunstner Marco Brodde, der også er naturvejleder på Fanø og sidder i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, og som er medlem af kunstnersammenslutningen.

Kunstnerne arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og naturiagttagelser og har deltaget i projekter i bl.a. Indien, Ecuador og Tyrkiet. SWLA’s arbejde inddrager i høj grad mennesket og dets brug af landskaberne. Natur og kultur går hånd i hånd. I Vadehavet er samspillet mellem menneske og natur altid på dagsordenen, og nationalparkens værdigrundlag flugter i høj grad med kunstnergruppens.

Derfor ser Nationalpark Vadehavet frem mod realiseringen af projektet, der har været under udvikling i to år og opnået støtte fra Toosbuys Fond, Tøndermarsk Initiativet, Region Syddanmark og 15. Juni Fonden.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos: Billedkunstner Marco Brodde, Fanø, som også sidder i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet - mail: Obfuscated Email samt hos projektleder Anne Husum Marboe

Man kan finde mere om Society of Wildlife Artists på: http://swla.co.ukLogorække

Nationalparkplanen

Målsætning 10: 
"Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne"

Kontakt

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter