Mit Vadehav

Mit Vadehav er nationalparkens tværfaglige undervisningsportal. Her ligger materiale til at arbejde med

Vadehavets natur og kulturfor elever på ungdomsuddannelser, i grundskole og til børnehavebørn.

Omdrejningspunktet er hjemmesiden www.mitvadehav.dk, hvor der findes gratis undervisningsmaterialer til en lang række af ungdomsuddannelsernes og grundskolens fag samt aktivitetsbeskrivelser til børnehaver.

Børnehavebørn får kendskab til Vadehavet, mens de arbejder med læreplanerne for børnehaven. Ungdomsuddannelsernes og folkeskolernes elever får tilsvarende viden om vadehavsområdet, mens de arbejder med uddannelsens faglige mål.

Der er materialer til undervisning om Vadehavet til mange fag, ikke kun naturfagene. Der er lagt vægt på, at der arbejdes tværfagligt med emnet, samt at eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen. Opgaverne kan med fordel bruges som forberedelse til lejrskoler ved Vadehavet.

Hvem står bag?

Mit Vadehav er udviklet af Vadehavets Formidlerforum, der er et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutioner i vadehavsområdet. Der samarbejdes desuden med Grønne Spirer, Friluftsrådets landsdækkende mærkningsordning for børneinstitutioner.

Kurser i materialet

Lærere og pædagoger, der vil arbejde med Mit Vadehav, kan tilmelde sig gratis kurser, der indeholder både teoretiske og praktiske forløb samt en introduktion til, hvordan materialet anvendes. Ved tilmelding forpligter skolen eller børnehaven sig til at besøge et af Vadehavets karakteristiske naturområder eller natur- og kulturinstitutioner med en formidler.

Nationalparkplanen

Målsætning 9:

"Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge".

Kontakt

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter