NAKUWA

NAKUWA – Natur Kultur Wattenmeer - er et grænseoverskridende projekt, der har fokus på bæredygtig natur- og kulturturisme i UNESCO Verdensarv Vadehavet

Samarbejde mellem Nationalparker i Danmark og Tyskland

Projektet skal udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud indenfor natur- og kulturturisme, der relaterer sig til verdensarven. Projektet løber frem til 2020 og har et budget på 11,2 mill.kr.

Projektets mål er at udnytte det potentiale, som er forbundet med en bæredygtig udvikling af turismen i Verdensarv Vadehavet på begge sider af grænsen gennem udvikling og markedsføring af innovative produkter af høj kvalitet, som særligt skal tiltrække internationale ”verdensarv-turister”.

Målet er således at øge Vadehavsregionens konkurrenceevne og at sikre regionens befolkning og virksomheder på en bæredygtig og varig måde. Netop turismen kan med sine mange muligheder inden for integrerende regionaludvikling bidrage til at sikre og bevare natur-, kultur- og miljøværdier. I Vadehavsområdet er dette af central betydning, set i lyset af klimaforandringerne, men også i sammenhæng med de demografiske forandringer og den tiltagende globale konkurrence indenfor turismen.

Bæredygtig turisme er en af de ”motorer”, som både FN, EU og UNESCO peger på, når det drejer sig om udvikling af landdistrikter. For Vadehavets vedkommende er de vigtigste retningslinjer beskrevet i ”Strategy for sustainable tourism” (som er udviklet af Interreg 4B-projektet PROWAD), og som er ratificeret af regeringerne i de tre lande. I nærværende projekt skal denne strategi foldes ud i konkrete indsatser og aktiviteter.

Projektet vil udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme, der relaterer sig til Verdensarven. Projektet, der løber frem til midt 2020, skal udvikle og afsætte grænseoverskridende bæredygtige turisttilbud indenfor kultur, cykling, vandring og fugleturisme. Nationalpark Vadehavet står for udvikling af kulturtilbud.

Baggrund / rationale

NAKUWA er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg-de-dk.eu/dk/

Følg med i projektet

På hjemmesiden www.nakuwa.dk har man løbende kunnet følge med i hvordan projektet skred frem, finde brochurer, arrangementer, se hvilke samarbejdspartnere der er med i projektet og meget mere. Siden er dog lukket. Informationerne ligger på denne side.

Et af produkterne er denne kulturguide:

Kulturguide forside

Nationalparkplanen

Målsætning 11:

”Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.”

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kontakt

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter