Nationalparkskibet

Ca. 80 % af Nationalpark Vadehavet består af søterritorium. Nationalparkskibet har til formål at bringe dette areal tættere på Vadehavets beboere, samt at løse en række praktiske opgaver for nationalparken.

Beslutningen om at bygge et multifunktionelt nationalparkskib blev søsat i 2012, bl.a. for at synliggøre nationalparkens store maritime værdier og kulturhistorie. Ideen er, at det kan anvendes til mange forskellige aktiviteter i Nationalpark Vadehavet.

Specialdesignet

Skibet er et motorskib specialdesignet til brug i Nationalparken. Inspirationen til skibets udformning kommer fra en kuf, som er en traditionel skibstype fra (især) den hollandske del af Vadehavet. En kuf kendetegnes ved blandt andet at have et lavt skrog og et fyldigt for- og agterskib. Nationalparkskibet har derfor en flad og ekstra forstærket bund, så det kan manøvrere i det meste af Vadehavet og stilles på grund ved lavvande. Da skibet også kan sejles op af åerne og ind til Ribe og Varde, er det et meget lavt skib, så det vil kunne passere under broerne. Skibet kan sejles af to til fire personer og kan medbringe op til 12 gæster. Det er ikke tanken, at skibet skal tjene som turbåd, idet de gældende regler vil gøre noget sådant meget vanskelige.

Fleksibelt

For at skibet kan benyttes til de mange forskellige aktiviteter, Nationalpark Vadehavet har i tankerne, er der indrettet et såkaldt ’flexrum’ i skibets dækshus. Flexrummet kan efter behov indrettes til blandt andet:

  • Undervisningslokale for områdets formidlere når skibet ligger tørlagt på vaden
  • Udstillingsrum når skibet ligger ved kaj
  • Forskningsplatform til for eksempel undersøgelser af Nationalpark Vadehavets dyreliv
  • Mødelokale/kontor i forbindelse med projekter, repræsentationsmøder, m.m.

I dækshuset er der også et toilet, samt et pantry med køleskab og kogeplader/komfur, så det er muligt at tilberede lette måltider.

Da Nationalpark Vadehavet samarbejder med Vadehavets Vagerlag og Søfartsstyrelsen om at afmærke nationalparkens rekreative sejlruter, kan der monteres en marinekran, så sømærker (vagere) kan håndteres.

Hvor, hvornår og hvordan?

Nationalparkskibet er bygget af Rudkøbing Bådebyggeri og Riggerværksted og blev leveret i foråret 2016. Selve skibet kostede ca. 3,9 mio. kroner, hvor Fiskeri LAG Tønder har bevilliget 1.2 mio. til projektet. SE i Esbjerg sponsorerer nationalparkskibet med 700.000 kroner og Blue Water med yderligere 500.000 kroner.

Skibets hjemhavn er i Ribe, ved Kammerslusen om sommeren og ved Skibbroen om vinteren. Skibet sejles af et korps af frivillige skippere og gaster og er Nationalpark Vadehavets besøgssted, som kommer ud til de fire vadehavskommuner hen over sommeren.

Hvordan får du besøg af Nationalparkskibet?

Nationalparkskibet bruges blandt andet som Nationalpark Vadehavets flydende besøgscenter. Nationalparkskibet sejler ud til events og arrangementer i nationalparken og kan lægges på vaden, så gæster kan gå ud ved lavvande.

Herudover bruges skibet til undervisning af børn og unge, helt fra børnehavealderen til universitetet. Skibet bruges også i forbindelse med forskning i Vadehavet. Hvis du gerne vil have besøg af Nationalparkskibet eller ønsker at bruge det i forbindelse med undervisning, så kontakt frivilligkoordinator Alette Houman Dyhrfjeld. 

De planlagte sejladser for 2022 finder du via dette link.

Skibet sejler ikke kommercielt.

Frivillige skibsførere søges

Er du en erfaren skipper og kunne du tænke dig at hjælpe Nationalpark Vadehavet med at bemande nationalparkskibet, så kontakt frivilligkoordinator Alette Houman Dyhrfjeld og hør om mulighederne.

Læs mere her

Hoveddimensioner

Længde overalt 15,88 m
Længde målt i dæk for måling L1 14,98 m
Bredde 4,80 m
Sidehøjde til hoveddæk midtskibs 1,20 m
Højde på dækshus 2,50 m
Dybdgang 0,875 m
Tonnage 19 GT
Motoreffekt 220 HP
Fart 7 knob

 

Nationalparkskibet ved Rudkøbing Skibsværft

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Nationalparkplanen

Målsætning 5:

"Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes".

Målsætning 8:

"Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det skal ske gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter".

Kontakt

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator
Telefon: 72543634

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Relaterede projekter: