Interreg Prowad Link 2018-2022

Nationalpark Vadehavet indgår i Interreg 5b projektet Prowad Link, som skal udvikle fælles markedskommunikation i samarbejde med 16 andre partnere.

Projektbeskrivelse

Projektet skal, med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som driver for udvikling, udvikle fælles markedskommunikation. Dernæst skal der udvikles samarbejder på tværs af grænserne mellem lokale virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og organisationer, foruden samskabe nye produkter og markedsføringsmuligheder. Endelig skal Verdensarvbrandet aktiveres via udvikling af konkrete naturoplevelser, naturuddannelser, lokale fødevarer samt afdække mulighederne for en Verdensarvrute - denne arbejdspakke er Nationalpark Vadehavet projektleder på.

Prowad Link deltagerne

Prowad Link er et samarbejde mellem Nationalparker, Verdensarvssteder, universiteter m.fl. i Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge, med et budget på 34,6 millioner kr.

Baggrund / rationale

PROWAD LINK har til formål at støtte bæredygtig økonomisk vækst i Nordsøregionen (NSR) ved at engagerede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i bevaring af naturen og samtidig åbne for bæredygtig regional udvikling gennem potentialet i udpegning af verdensarv og særlig værdifuld  natur.

Projektet vil udvikle og teste innovative værktøjer og strategier for SMV'er i NSR for at:
- forbedre adgangen til brands indenfor naturarvssteder, som har en økonomisk værdi

- forbedre SMV’ernes bæredygtighed i NSR

- udvikle innovative tilbud og produkter i en samskabelses-proces med partnerne.


De vigtigste resultater vil være øgede indtægterne fra bæredygtige tilbud og produkter, der brander naturværdierne og bidrager til beskyttelse af naturområder i NSR, øgede investeringer i bæredygtighed og etablering af langsigtede samarbejder, tværfaglig viden mellem partnerskaber på regionalt og tværnationalt plan. 

Partnere i projektet

Nationalparker, Verdensarvssteder, Universiteter, Natural England m.fl. i Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge. 

Logo

PROWAD LINK har til formål at støtte bæredygtig økonomisk vækst i Nordsøregionen (NSR) ved at engagerede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i bevaring af naturen og samtidig åbne for bæredygtig regional udvikling gennem potentialet i udpegning af verdensarv og særlig værdifuld  natur.


Projektet vil udvikle og teste innovative værktøjer og strategier for SMV'er i NSR for at:
- forbedre adgangen til brands indenfor naturarvssteder, som har en økonomisk værdi

- forbedre SMV’ernes bæredygtighed i NSR

- udvikle innovative tilbud og produkter i en samskabelses-proces med partnerne.


De vigtigste resultater vil være øgede indtægterne fra bæredygtige tilbud og produkter, der brander naturværdierne og bidrager til beskyttelse af naturområder i NSR, øgede investeringer i bæredygtighed og etablering af langsigtede samarbejder, tværfaglig viden mellem partnerskaber på regionalt og tværnationalt plan. 


 

Relaterede projekter