Strategi for bæredygtig turisme

Miljøministrene vedtog på Ministerkonferencen på Sild i 2010 at der skulle udarbejdes en trilateral strategi for bæredygtig turisme. 

Processen med at udarbejde strategien involverede indsamling af basisviden om turismen i den samlede Vadehavsregion med eksempler på turismetiltag, der vurderes som værende bæredygtige såvel økonomisk, socialt og naturmæssigt. Der er etableret en fælles trilateral arbejdsgruppe og været ansat en række konsulenter til at udarbejde udkast til strategien og forestå regionale høringer af denne. Nationalpark Vadehavet har repræsenteret danske interesser i denne sammenhæng i et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen Vadehavet og Kommunernes Vadehavssekretariat og med inddragelse af Destination Sydvestjylland.

Kommentar

Arbejdsgruppen for Bæredygtig Turisme har afholdt sit første møde efter sommerferien, hvor man har taget hul på udarbejdelse af et egentligt arbejdsprogram for de kommende år på baggrund af det foreliggende udkast til handlingsplan. Der skal bl.a. foretages en kraftig prioritering i de eksisterende 74 forslag til indsatser og dernæst findes frem til en finansiering af den fælles indsats – herunder udarbejdelse af ansøgning til de kommende Interreg 5A og B programmer. Blandt de umiddelbare tiltag peges på behovet for at oplyse turistaktører i de tre lande om deres muligheder for at anvende Verdensarvsstatussen i markedsførings- og informationsmaterialer, udgivelse af informationsfoldere og synliggørelse af verdensarvsområdet overfor gæster.

Nationalparkplanen

Målsætning 6: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner.

Målsætning 11: Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter