Med humor vil unge revyfolk gøre en ny generation bevidst om Vadehavet

Kan fugle, natur og tidevand være sjovt?

Kan Vadehavet være sjovt?

Ungerevy om livet ved Vadehavet 

Kan man gøre grin med fugle, østerssamling og stolte gamle traditioner?

Det vil Nationalparken i samarbejde med en gruppe unge kulturengagerede mennesker forsøge at finde svar på.

Vi har en vision om at skabe en ungdommelig revy baseret på netop Vadehavets samtid, historie, natur og kultur. Vores mission er at gøre det, der kan virke fjernt for de unge (fugle, tidevand, geologi, sandorme og faktisk også revyen som genre) til noget, vi kan grine af og lære af. 

Ikke bare for sjov!

Projektet har to overordnede formål:

1) At skabe interesse og nysgerrighed blandt unge for Vadehavsregionens unikke identitet, ved hjælp af humor, satire og musik.

2) At præsentere de unge for en genre af scenekunst, revyen. de som generation ikke er fortrolige med, men som er meget egnet til at behandle temaer, de unge er optaget af.

Klima, biodiversitetskrisen, identitet (hvor kommer jeg fra?) innovation og fremtidige jobmuligheder er overordnede temaer, der fylder i hele Nationalpark Vadehavet, og som revyen vil behandle med humor og bid.

Revyen er nemlig ikke kun gak og løjer, den kan meget mere end det! I særdeleshed kan den hjælpe os med at forstå & bearbejde tunge emner og begivenheder ved hjælp af grinet. Vores erfaring er at de, der griner af tunge og kedelige emner til en revy også er de som tager noget med hjem, hvad end det er ny viden eller en ny holdning til et emne eller en sag. Derfor mener vi også at en Vadehavsrevy er en god indgangsvinkel, hvis man vil gøre de unge mennesker i lokalområdet interesserede i deres egen egn og region. Kort sagt mangler der humor og humør i fortællingen om vores Vadehav.

Revyen bliver derfor en buket af både lærdom, grin, gak og alvor, som forhåbentligt kan give både unge som ældre noget med hjem, hvad end det er ny viden eller et bedre humør.

Forhåbentligt kan revy-projektet bidrage til formidlingen af kultur, natur og samfund i vores nærområde, tiltrække opmærksomhed og i det store hele medvirke til at sætte fokus på regionen som et sted, man vælger at bo eller studere.  Projektet er så vidt vides et “first of a kind”. Vi kender ikke til, at nogen tidligere har lavet en revy for og af unge med dette fokus.

Hvor og hvor meget?

Revyen skal efter planen afvikles i alle fire kommuner i vadehavsregionen og er planlagt til at spille i maj 2022, derfor vil der gøres et ihærdigt forsøg på at tiltrække medvirkende fra alle fire kommuner til projektet.

Tovholderen og holdet bag – hvem er de?

Frederik Thorhauge Knudsen (23 År) er til dagligt producerer og udvikler eget revy-projekt “Spark Mig i Revyen”. Det har han gjort siden efteråret 2017 og det har ført til medvirken i og produktionen af i alt 4 forestillinger. Spark Mig i Revyen er ikke bare en revy, det er en revy med både en vision og en mission. Spark Mig i Revyen er nemlig sat i verden for at sprede budskabet om revyen som genre blandt unge og samtidig tiltrække de unge til deres revyscene og de øvrige danske revy-scener rundt om i landet. Desuden fungerer de som et moderne og kreativt læringsrum for de medvirkende, hvor alle giver deres besyv med samtidig får dybere kendskab til genren. Spark Mig i Revyen leverer en sprudlende energisk og anmelderrost revy proppet med talent, skarp satire og musikalske oplevelser. Ydermere blev både Frederik og hans revymakker Daniel nomineret i kategorien “Årets Revymakkerpar 2021 af CPH-Culture”.

Victor Holmgaard Bjerrum (20 år) er udover at være elev på Esbjerg Gymnasium også tovholder for Ungdomsrevyen, der spiller på Esbjerg Børne- og ungdomsteater en gang årligt. Ungdomsrevyen består af 15 unge mennesker, der sammen med Victor bruger en stor del af deres fritid på at stable Ungdomsrevyen på benene. Alle hjælper til med kulisser, rekvisitter, kostumer osv. Også tekster og musik er skrevet af Victor og hans hold. Ungdomsrevyen startede i januar 2018, men Victor har lavet revy siden han var meget ung. Når Victor ikke burger sin tid på Ungdomsrevyen skriver og instruerer han andre teaterforestillinger på Esbjerg Børne og Ungdomsteater.

Billetter til forestillingerne planlagt til maj 2022 kommer til salg inden længe.

Nyheder om projektet kommer på denne side!

Ungdomsrevy

Foto: Jan Tandrup, Lars Malta Rasmussen, NAKUWA, Spark mig i revyen og Esbjerg Ungdomsrevy.

 

Målsætning

Nationalparkplanen

Målsætning 4: 
"Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige".

Kontakt

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter