Vadehavsfestivalen

Nationalparken støtter Vadehavsfestivalen, som er blevet holdt hvert andet år siden 2008. Festivalen har til formål at præsentere kunstneriske udtryk med udgangspunkt i Vadehavets enestående natur og kulturarv.

Vadehavsfestivalen er blevet til i et samarbejde mellem de fire vadehavskommuner. Den bliver holdt hvert andet år, og har som mission at sætte fokus på egnens særlige natur og kulturarv ved at give plads til, at den kan komme til et udtryk gennem forskellige kunstformer.

Det vil sige alt fra billedkunst, film, litteratur, musik og teater. Vadehavsfestivalen blev sidst holdt i 2014 og bliver holdt igen i år 2016.

Wadden Tide

Som en væsentlig del af Vadehavsfestival 2014 blev Wadden Tide arrangeret. Det havde til formål at sætte internationalt spot på Vadehavet og skabe et kulturelt bånd mellem kunstnere fra alverdens lande med vadehav.

Vadehavsfestival 2014 havde i den forbindelse besøg af kunstnere fra 16 lande, som satte fokus på kultur, natur og identitet i vadehavsområdet. Kunstnerne skabte over 14 dage værker på udvalgte steder i Kulturregion Vadehavet.

Wadden Tide omfattede ligeledes planstrategisk arbejde samt formidling til børn og unge. Det skal tilføre og sikre langstrakte perspektiver og yde et vigtigt bidrag til kunstnerisk udvikling og kulturudveksling på tværs af grænser.

Nationalpark Vadehavet støttede Vadehavsfestival 2014 med i alt 250.000 kroner.

Nationalparkplanen

Målsætning 10: 

"Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne".

 

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter