Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Velkommen til Nationalpark Vadehavet bidrager til at realisere ikke blot

Nationalpark Vadehavets planer, men også en række andre strategier og målsætninger

Velkommen til nationalparken

elkommen til Nationalpark Vadehavet” er et formidlingsprojekt, hvor vi vil gøre oplevelsen af naturen så tilgængelig som muligt. Igennem denne nye formidling får den besøgende hjælp til at afkode landskabet, geologien, kulturen og den særlige natur. Formidlingen udpeger og leder den besøgende hen til oplevelserne – uden om de sårbare områder.

Med dette projekt vil vi således opbygge en sammenhængende formidling i nationalparken, der inspirerer folk til at søge ud i nationalparkens natur. Hvad enten det er den naturuvante, der skal opleve Vadehavet for første gang, eller den vante naturgæst der skal udforske nye områder i og nye sider af nationalparken. Vi arbejder med formidling i 3 niveauer:

Porte

Vadehavscentret og Højer Mølle er eksisterende porte, og der etableres yderligere 4 udstillinger på henholdsvis Tønnisgård, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Myrthuegård og Blåvandshuk Fyr. Udstillinger som omfatter plancher, modeller o.l., der skal formidle om nationalparken. Portene er i forvejen bemandet med fagligt kvalificeret personale, der med det personlige engagement kan give formidlingen et særligt løft.

Nedenfor ser du i nævnt rækkefølge: Vadehavscentret, Højer Mølle, Naturcenter Tønnisgård, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Myrthuegård og Blåvandshuk Fyr.

Vadehavscentret

Højer Mølle

Tønnisgård

Fiskeri- og Søfartsmuseeet Myrthuegård Blåvandshuk Fyr
Velkomststeder

Formidling ved/i naturområde, der fortæller om det pågældende område og nationalparken. Etableres i forbindelse med primært offentlige naturområder. Der er endvidere udvalgte støttefaciliteter såsom madpakkehus, toilet, indendørs rum til formidling e.l. Velkomststederne finder du ved Siltoft, Kammerslusen, Mandø, ved Redningsstationen på Skallingen og ved Ho Havn. Det første velkomststed blev indviet 19. august 2021 og er Grænsevogterhuset ved Siltoft

Nedenfor ser du i nævnt rækkefølge: Grænsevogterhuset ved Siltoft, Kammerslusen, Mandø, Redningsstationen på Skallingen og Ho Havn.

Grænsevogterhuset Velkommen til NPV

Mandø Henrik Olsen

Velkommen til NPV Skallingen Ho Havn Christina Thomsen Velkommen
Infosteder

Formidling ved/i naturområde, der fortæller om området og nationalparken. Etableres i forbindelse med primært offentlige naturområder. Typisk en skilteformidling ved parkeringsplads.

Digital port

Udbygning af eksisterende hjemmeside og udvikling af eksisterende/ny app. Her skal du få overblik over ruter og stier og se forslag til oplevelser i nationalparken året rundt.

Samlet set kan vi summere dette op til, at formidlingen skal løse følgende udfordringer:

• Nationalparken er for alle. Vi skal have fokus på at signalere at den ellers ”barske vestkyst” kan opleves og udforskes af alle – også de naturuvante fra eksempelvis områdets største by – Esbjerg.

• Hvornår er jeg i nationalparken og hvilke naturværdier er baggrunden for nationalparken? Skal skabe større engagement hos befolkningen.

• Hvad kan jeg opleve i nationalparken? Hvor kan jeg opleve det? Hvordan kommer jeg der ud? En mere struktureret formidling af konkrete oplevelsespunkter, ruter og stier.

• Vi færdes i respekt for naturen (Codes of Conduct). Formidlingen skal oplyse og dirigere gæsterne uden om de sårbare naturområder.

• Understøtte områdets turistvirksomheder. Dels skal nationalparken give virksomhederne en skarpere profil og ”reason to go”, dels skal nationalparkens natur- og kulturlandskaber være lettere tilgængelige for virksomhedernes kunder og gæster.

Projektet gennemføres i årene frem til 2023. VELKOMMEN TIL NATIONALPARK VADEHAVET støttes af Nordea-fonden, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. I alt har projektet en økonomisk ramme på kr. 21,7 mio. og bliver realiseret i samarbejde med en lang række lokale aktører, lokalråd osv.

 

Nationalparkplanen

Målsætning 4:

"Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares".

Målsætning 5:

"Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes".

Målsætning 6:

"Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokal­befolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner".

Målsætning 7:

"Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb mv."

Målsætning 8:

"Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører".

 

 

Kontakt

Henrik Mikaelsen

Henrik Mikaelsen

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter