Tidligere tilskud til eksternt finansierede projekter

Nationalpark Vadehavets giver tilskud til projekter, der er med til at gennemføre nationalparkplanen

Det vil fra 2019 kun være muligt at søge tilskud til lokale projekter og arrangementer - læs mere. 

Der var i efteråret 2018 afsat 300.000 kr. til naturprojekter, heraf er de 100.000 kr. øremærket til klæggravsprojekter. 

Ansøgningsfristen var 01. oktober 2018

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan i efteråret 2018 søge om støtte til et af nedenstående formål:

 • Øget naturindhold i klæggrave jf. indsats 2.2 i nationalparkplanen
 • Øget naturindhold i klitter og klitheder jf. indsats 1.4 i nationalparkplanen
 • Forskningsprojekter i nationalparkens natur

Læs venligst hvilke krav, der yderligere stilles til projekterne, i vejledningen.

Hvis du er i tvivl om dit projekt kan få støtte, er du velkommen til at ringe til økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøl på +45 72 54 36 81

Sådan søger du:

Læs vejledningen inden du søger.

link til vejledning

Du skal bruge ansøgningsskemaet og budgetarket.

Link til ansøgningsskema

Link til budgetark

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskema eller budgetskema er du velkommen til at ringe til økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøl på +45 72 54 36 81

Hvornår får du svar?

Når ansøgningsfristen udløber, starter sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, ringer eller mailer sekretariatet til dig. Du får svar på din ansøgning inden for to måneder.

Baggrund for tilskudsordningen

Eksternt finansierede projekter er projekter, der gennemføres af andre end Nationalpark Vadehavet med det formål at gennemføre en eller flere af de indsatser, der er nævnt under de 12 målsætninger i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018 (nationalparkplanen). For at målrette nationalparkens tilskudsordning har Nationalpark Vadehavets bestyrelse besluttet, at tilskudspuljen i resten af planperioden skal tematiseres. Der er to ansøgningsrunder om året, og det fremgår af oversigten nedenfor, hvilket tema, der vil være i den enkelte runde. For hver runde peger bestyrelsen på tre indsatser inden for temaet, der prioriteres særligt højt.

Runde

2016

2017

2018

Forår

Kultur

Friluftsliv

Kultur

Efterår

Natur

Natur

Natur

Ansøgningsfrister og indsatser inden for det enkelte tema bliver offentliggjort på denne side.

Tilskud til projekter uden for tilskudsordningen

Som udgangspunkt gives der kun tilskud til projekter, der falder ind under en af nationalparkens tilskudsordninger. Dog kan nationalparken i forbindelse med et samarbejdsprojekt med fx en kommune give tilsagn om tilskud til projektet, fx hvis nationalparken hverken er projektejer eller ejer af projektets resultat.

Der er i 2018 givet tilskud til følgende

 • Museum Sønderjylland har fået 10.552 kr. til at gennemføre to offentlige arrangementer som et del af et projekt, der skal udvikle kulturhistoriske gastronomiske vandringer.
 • Tønnisgård Naturcenter har fået 50.000 kr. til projektet ”Vadehavet som byggemarked” til bl.a. at gennemføre offentlige arrangementer.
 • Fanø Kommune har fået 50.000 kr. til et kunstværk, der formidler Fanøs flora og fauna.
 • Audiograf Music har fået 62.000 kr. til at udvikle, tilrettelægge og udbrede en event, hvor der skal udvikles et værk om Vadehavet, der opføres dels ved skolekoncerter, dels ved offentlige koncerter.
 • Foreningen Bevar Svenskerbroen har fået 50.000 kr. til genopførelse af broen.
 • Aarhus Universitet har fået tilsagn om 94.600 kr. til forskningsprojektet Vadehavets betydning for fældende klyder: Hvilke områder er særligt vigtige og hvornår på året?

Der er i 2017 givet tilskud til følgende

 • Skovlegepladsen Støtteforening har fået tilsagn om 22.500 kr. til friluftsprojektet "Legeredskaber til Skovlegepladsen på Rømø"
 • Naturcenter Tønnisgård har fået tilsagn om 87.000 kr. til friluftsprojektet "Grillhytte på Naturcenter Tønnisgård"
 • Ribe Sejlklub har fået tilsagn om 50.000 kr. til friluftsprojektet "Broer ved Kammerslusen"
 • Naturstyrelsen Vadehavet har fået tilsagn om 100.000 kr. til naturprojektet "Klæggravsprojekt i Margrethekog"
 • Aarhus Universitet har fået tilsagn om 98.000 kr. til naturprojektet "Tiltag der vil kunne opgradere klæggravens værdi for Vadehavets yngle- og trækfugle"
 • Aarhus Universitet har fået tilsagn om 99.000 kr. til naturprojektet "Ynglefuglenes antal og fordeling i Vadehavet 2018: Bearbejdning og formidling af resultaterne"

Der er i 2016 givet tilskud til følgende

 • Esbjerg Kommune har fået tilsagn om 200.000 kr. til 7 konkrete kunstværker i forbindelse med  Vadehavsfestival 2016.
 • Naturstyrelsen har fået tilsagn om 200.000 kr. til Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav.