Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til eksternt finansierede projekter

Nationalpark Vadehavets giver tilskud til projekter, der er med til at gennemføre nationalparkplanen

Der er i forråret 2018 afsat 200.000 kr. til kulturprojekter. Ansøgningsrunden åbner 01. marts 2018 med ansøgningsfrist 01. april 2018.

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan i foråret 2018 søge om støtte til et af fire formål:

  • Oplysning om istandsættelse og bevaring af fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger
  • Formidling af den vadehavsspecifikke kulturhistorie
  • Udvikling af særlige oplevelser indenfor kultur og kulturhistorie

Læs venligst hvilke krav, der yderligere stilles til projekterne, i vejledningen.

Hvis du er i tvivl om dit projekt kan få støtte, er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

Sådan søger du:

Læs vejledningen inden du søger.

link til vejledning

Du skal bruge ansøgningsskemaet og budgetarket.

Link til ansøgningsskema

Link til budgetark

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskema eller budgetskema er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

Hvornår får du svar?

Når ansøgningsfristen udløber, starter sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, ringer eller mailer sekretariatet til dig. Du får svar på din ansøgning inden for to måneder.

Baggrund for tilskudsordningen

Eksternt finansierede projekter er projekter, der gennemføres af andre end Nationalpark Vadehavet med det formål at gennemføre en eller flere af de indsatser, der er nævnt under de 12 målsætninger i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018 (nationalparkplanen). For at målrette nationalparkens tilskudsordning har Nationalpark Vadehavets bestyrelse besluttet, at tilskudspuljen i resten af planperioden skal tematiseres. Der er to ansøgningsrunder om året, og det fremgår af oversigten nedenfor, hvilket tema, der vil være i den enkelte runde. For hver runde peger bestyrelsen på tre indsatser inden for temaet, der prioriteres særligt højt.

Runde

2016

2017

2018

Forår

Kultur

Friluftsliv

Kultur

Efterår

Natur

Natur

Natur

Ansøgningsfrister og indsatser inden for det enkelte tema bliver offentliggjort på denne side.

Tilskud til projekter uden for tilskudsordningen

Som udgangspunkt gives der kun tilskud til projekter, der falder ind under en af nationalparkens tilskudsordninger. Dog kan nationalparken i forbindelse med et samarbejdsprojekt med fx en kommune give tilsagn om tilskud til projektet, fx hvis nationalparken hverken er projektejer eller ejer af projektets resultat.

Der er i 2017 givet tilskud til følgende

Skovlegepladsen Støtteforening har fået tilsagn om 22.500 kr. til friluftsprojektet "Legeredskaber til Skovlegepladsen på Rømø"

Naturcenter Tønnisgård har fået tilsagn om 87.000 kr. til friluftsprojektet "Grillhytte på Naturcenter Tønnisgård"

Ribe Sejlklub har fået tilsagn om 50.000 kr. til friluftsprojektet "Broer ved Kammerslusen"

Naturstyrelsen Vadehavet har fået tilsagn om 100.000 kr. til naturprojektet "Klæggravsprojekt i Margrethekog"

Aarhus Universitet har fået tilsagn om 98.000 kr. til naturprojektet "Tiltag der vil kunne opgradere klæggravens værdi for Vadehavets yngle- og trækfugle"

Aarhus Universitet har fået tilsagn om 99.000 kr. til naturprojektet "Ynglefuglenes antal og fordeling i Vadehavet 2018: Bearbejdning og formidling af resultaterne"

Der er i 2016 givet tilskud til følgende

Esbjerg Kommune har fået tilsagn om 200.000 kr. til 7 konkrete kunstværker i forbindelse med  Vadehavsfestival 2016.

Naturstyrelsen har fået tilsagn om 200.000 kr. til Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav.