Offentligt udbud af oversættelse fra dansk til tysk og dansk til engelsk

Nationalpark Vadehavet har bl.a. til opgave at formidle nationalparkens natur og kultur. Da en stor del af nationalparkens gæster er udenlandske turister, oversættes en del af formidlingen til tysk og/eller engelsk. Eksempelvis udgives det årlige Nationalparkmagasin på dansk med et resumé på tysk hhv. engelsk. Nationalpark Vadehavet er i gang med et større arbejde vedrørende hjemmesiden, hvorfor der ventes en enkeltstående opgave hermed i 2022.

I 2022 og 2023 skal følgende oversættes til tysk:

  • Nationalparkmagasinet – omfang ca. 7.500 ord
  • Ny hjemmeside – omfang forventeligt omkring 22.500 ord. Ekstraordinært vedr. 2022
  • Mindre tekster til fx hjemmeside, sociale medier, skilte og foldere, omkring 10.000 ord

I 2022 og 2023 skal følgende oversættes til engelsk:

  • Nationalparkmagasinet – omfang ca. 7.500 ord
  • Ny hjemmeside – omfang forventeligt omkring 22.500 ord. Ekstraordinært vedr. 2022
  • Mindre tekster til fx hjemmeside, sociale medier, skilte og foldere, omkring 10.000 ord

 

Der er budfrist 10. marts 2022 kl. 12:00

Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Se udbudsmateriale her:

www.udbud.dk

Spørgsmål og svar