Dansk tysk og dansk engelsk oversættelse

Offentligt udbud af oversættelse fra dansk til tysk og dansk til engelsk

Nationalpark Vadehavet har bl.a. til opgave at formidle nationalparkens natur og kultur. Da en stor del af nationalparkens gæster er udenlandske turister, oversættes en del af formidlingen til tysk og/eller engelsk.  Eksempelvis udgives det årlige Nationalparkmagasin på dansk og tysk. 

I 2019 og 2020 skal følgende oversættes til tysk:

  • Nationalparkmagasinet – omfang ca. 20.000 ord
  • Kulturguide – omfang ikke fastlagt
  • Mindre tekster til fx hjemmeside, sociale medier, skilte og foldere

I 2019 og 2020 skal følgende oversættes til engelsk:

  • Mindre tekster til fx hjemmeside, sociale medier, skilte og foldere

Der er budfrist 12. april 2019 kl. 12:00

Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Se udbudsmateriale her:

Kontraktudkast

Kravsspecifikation

Udbudsbetingelser

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar II