Film om kultur og kulturarv

Nationalpark Vadehavet udbyder hermed opgaven med at få optaget film og stillbilleder samt redigeret film inklusiv klipning, speak og musik, dels til Interreg-
projektet NAKUWA, dels i forbindelse med nationalparkens temamøde i august 2018, jævnfør kravsspecifikationen som findes nedenfor.

Der er budfrist onsdag den 8. august 2018 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål og henvendelser skal ske skriftligt  på mailadressen Obfuscated Email

Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Se udbudsmateriale her:

Kravsspecifikation

Udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt

Rapport om Vadehavskultur

Bericht über Wattenmeerkultur

Spørgsmål og svar:

1) Do you have an english version for the documents?

2) Is this informational and language disadvantage taken into account in the evaluation of the offers?

3) Should all these places appear in the film and should the film production take place in all those places?

4) Should there be a speaker in task 1?

5) In what language should the films be produced?

6) Can we also calculate in EUR and convert the sum into DKK?

7) Can the offer be written in English?

8) I pkt. 1.3.2 Optioner fremgår det, at der kan indkøbes 0 - 20 optagedage af 8 timer samt redigering af 0 - 10 korte film til Youtube. Er det ment som et tillæg, I kan købe til filmproduktionen og levere til brug for den producent, der får tildelt udbuddet? Eller skal det forstår som om, det er den tid, I vurderer, det må tage at producere filmene - og det dermed er grundlagte for den maks. pris I beskriver i 1.4.3.2 hvor der står at prisen på delopgave 1 ikke må overstige 250.000 for delopgave 1 og 20.000 for delopgave 2?

9) Forventer I virkelig at vi skal levere et uddybende forslag til storyboard med beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse (metode i optageteknikker eller hvad?) samt tidsplan.

10) Vi er dog lidt nysgerrige på, hvordan budgetrammen for opgaven ser ud - det håber jeg derfor, at du kan sige lidt om.

11) Angående delopgave 1 - filmen består af film og billeder…. Er det et krav. at der er still billeder i filmen? Eller forventes det at der også leveres særskilte stillfotos.

12) Må der anvendes tidligere optaget materiale som tilhører Nationalpark Vadehavet og/eller arkiv materiale der er optaget for 3. part, hvis der gives tilladelse hertil fra 3. part? Eller skal alt materialet være optaget i optageperioden?

13) Forventes det, at alt materiale til delopgave 2, kan optages den pågældende tema dag?

logo

 

NAKUWA logo