Indhentning af tilbud på udvikling af læringsplatformen MitVadehav.dk

Dette udbud vedrører indhentning af tilbud på udvikling af ny platform til læringsportalen MitVadehav.dk

Nationalpark Vadehavet, Vadehavets FormidlerForum og de fire Vadehavskommuner har igennem en årrække udviklet en meget benyttet og kopieret læringsplatform målrettet skoler og skolebørn. Platformen skal nu udvides til at omfatte læringstilbud til ungdomsuddannelser og efter / videreuddannelse / kompetenceudvikling for voksne.

Ved samme lejlighed er det besluttet, at MitVadehav skal opbygges på en helt ny platform, da den nuværende ikke fungerer tilfredsstillende.

Der er udarbejdet et forslag til kravspecifikation og udbudsbetingelser samt supplerende bilag, der kan vise hvad det er vi ønsker udviklet. Dokumenterne kan hentes nedenfor.

Der er budfrist 2. september 2019 kl. 12.00.

Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Se udbudsmateriale her:

Udbudsbetingelser

Bilag 1 - Status på Mit Vadehav

Bilag 2 - Plan for fremtidig struktur

Bilag 3 - Kontraktudkast

Bilag 4 - Kravsspecifikation