Hvem er Vadehavets Formidler Forum

Vadehavets Formidlerforum (VFF) er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, museer og formidlingsinstitutioner i området samt Friluftsrådet.

Forummets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet, at tilknytte andre interessenter der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

I VFF samarbejder vi om

 • at drive en koordinerende funktion for natur- og kulturformidlingen i vadehavsområdet
 • at udvikle og koordinere formidlingen i Vadehavsområdet med udgangspunkt i Vadehavets natur og kulturhistorie
 • at udvikle og højne formidlingens faglige og didaktiske kvalitet i Vadehavsområdet
 • at udvikle en formidling for alle målgrupper og besøgende i Vadehavsområdet
 • at danne et netværk og en samarbejdsplatform for natur- og kulturformidlere i Vadehavsområdet
 • at udvikle konkret formidlingsmateriale
 • at samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at styrke formidlingen og oplevelsesmulighederne i Vadehavet, jf. Loven for Nationalpark Vadehavet § 2, stk. 4 og 5
 • at fungere som bindeled mellem Nationalpark Vadehavet og områdets formidlere.

KOORDINERINGSGRUPPEN
Koordineringsgruppen har det daglige ansvar for at samarbejdet, samt at etablere den koordinerende funktion, herunder ansættelser, for at sikre samarbejdet og dets udvikling.

Gruppen består af repræsentanter for samarbejdets parter, dvs.

 • Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland - Højer Mølle (Formand)
 • Klaus Melbye, Vadehavscentret 
 • Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne
 • Dorte Vind, Myrthue - Natur, Kultur & Læring
 • Anne Sofie Vemmelund Christensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Anders Hauge Rahbek, Naturstyrelsen Vadehavet
 • Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Marco Brodde, Fanø Kommune 
 • Bente Krog Bjerrum, Naturcenter Tønnisgård
 • Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet

STYREGRUPPEN
Styregruppen består af repræsentanter fra de organisationer, der danner det grundlag for VFF's institutioner. Styregruppen fungerer som bindeled mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og de fire Vadehavskommuner omkring formidlingen.

Styregruppen består af

 • Aandie Eis Ravn, Varde kommune
 • Henrik Andersen, Esbjerg kommune
 • Karen Jeppesen, Fanø kommune
 • René Andersen, Tønder kommune
 • Bent Rasmussen Naturstyrelsen Vadehavet
 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalpark Vadehavet

DEN KOORDINERENDE FUNKTION
Den koordinerende funktion består af en formidlingskoordinator og tilknyttede projektansatte

Formidlingskoordinatoren varetager

 • sekretariatsfunktionen for koordineringsgruppen
 • VFF's daglige drift
 • den daglige administration af VFF's delprojekter,
 • koordination og videreudvikling af eksisterende formidlingstiltag
 • kommuni­kation og koordinering
 • implementering af nye formidlingstiltag
 • koordinering af arrangementer, etc.
 • hjemmesideopbygning og -vedligehold

MEDLEMSKAB AF VFF'S FORMIDLINGSNETVÆRK

Medlemskab af VFF's formidlingsnetværk kan opnås af aktører der formidler Vadehavets natur og kulturhistorie ved at bidrage til samarbejdet, fx gennem deltagelse i fællesprojekter, VFF's årlige fællesmøder, el.lign.

Som medlemsinstitution opnås mulighed for at

 • deltage i fælles projekter, workshops, studieture, m.m.
 • få tilsendt nyhedsbreve
 • oplysning om nye projekter
 • fællesmarkedsføring (hjemmesider, etc.)