Medlemsinstitutioner og samarbejdspartnere

Selvejende institutioner

NaturKulturVarde

Selvejende institution

Naturcenter Tønnisgård

Selvejende institution

Vadehavscentret

Selvejende institution og videnspædagogisk aktivitetscenter

Ribe Vikingecenter

Selvejende institution og videnspædagogisk aktivitetscenter

Vardemuseerne 

Selvejende institution & statsanerkendt museum

Sydvestjyske Museer

Selvejende institution & statsanerkendt museum

Museum Sønderjylland

Selvejende institution & statsanerkendt museum

Fiskeri- og Søfartsmuseet & Naturvejlederne på Fanø

Selvejende institution & statsanerkendt specialmuseum 

Tirpitz

Selvejende institution

Kommunale institutioner

Myrthue Natur, Kultur & Læring & Skoletjenesten i Esbjerg Kommune

Paraplyorganisation tilknyttet Esbjerg kommunes skolevæsen under Børn & Kultur

Pædagogisk Udvikling, Esbjerg Kommune

Tilknyttet Esbjerg kommunes skolevæsen under Børn & Kultur 

Statslige institutioner

Naturstyrelsen Vadehavet & Naturstyrelsen Blåvandshuk

Statslig styrelse, Miljøministeriet