Om Vadehavet

Vadehavet rummer et landskab med store variationer og er et enestående natur- og kulturområde, der indeholder Danmarks største nationalpark.

Vadehavet er ét af de vigtigste vådområder i verden og strækker sig fra Nederlandene, rundt om Tyske Bugt i Tyskland til Danmark. Dykker du ned i området, vil du opdage dets mange facetter - Vadehavet har et særegent landskab, et rigt plante- og dyreliv, en lang og naturgiven historie, og forvaltes på baggrund af nationale og internationale aftaler og lovgivning.

Tidevand og landskab

Tidevand og bølger flytter rundt på Vadehavets landskab, som er under konstant forandring.  I Vadehavets mosaik af landskabselementer finder du sand- og muddervader, priler, loer, tidevandsrender, højsander, øer, geest og marsk. Naturkræfterne forandrer med tiden Vadehavets landskab - for det meste næsten ubemærket for det menneskelige øje, men andre gange oplever vi voldsomme ændringer, som når stormfloden kommer!

Det store spisekammer

Vadehavet er et stort spisekammer for de 10-12 millioner trækfugle der hvert forår og efterår gør holdt i regionen for at spise sig mætte. Her er nok at tage af, for på hver eneste kvadratmeter vade lever op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger.Vadehavet er hjem for mange forskellige dyrearter. På de udstrakte højsander lever både spættet og grå sæl, mens indvandrede østers giver nye udfordringer og muligheder på vaderne.

Livet ved Vadehavet - Før

Mennesker har i tusinder af år draget fordel af dette naturens spisekammer, men har også måttet betale en høj pris, når stormfloder hærgede. Her lever man beskyttet bag diger og på naturlige og kunstige bakker - for her er helt og aldeles fladt.Søfarten har bidraget til den gensidige påvirkning langs Vadehavskysten, hvilket tydeligt ses i fx byggeskik, boligindretning, klædedragt, samt musik og andre traditioner.

Livet ved Vadehavet - Nu

Vadehavets kyster strækker sig langs tre lande og dækker fire danske kommuner. Regionen er derfor er et kludetæppe af afgrænsninger, love og regler, som alle bunder i ønsket om at beskytte Vadehavets enestående natur og kulturhistorie.

Disse sider er derfor til dig der ønsker at få et indblik i hvilke ansvarsområder de væsentligste offentlige aktører har, samt hvilke regler der er gældende. For i sidste ende, så drejer det sig om den måde vi har indrettet vores demokrati på - og selvfølgelig om beskyttelsen og benyttelsen af vores fælles Vadehav.

Du vil ikke finde alle oplysninger her, men på de enkelte sider vil du kunne finde links til de relevante myndigheder og love.

Læs artikler om Vadehavet og verdensarven her:

Verdensarv Vadehavet

Stormfloder på Vadehavskysten

Atlantvolden ved Vadehavet

Livet på vadehavsøerne

Marskens brug, natur og kultur

Sejlads, handel og skibe ved Vadehavet

Arkæologiens Vadehav

Bygninger og bygningskultur ved Vadehavet

Vadehavets tidevand 

Det dansk tysk hollandske Vadehav

Vadehavets strandenge

Vadehavets landskab

Vadehavets østers

Vadehavets trækfugle

Livet på vaderne

Vadehavets sæler

Sort sol ved Vadehavet

All articles are available in English here

Lesen Sie alle artikel auf Deutsch hier