Nationalparkskibet som undervisningsplatform for skoler og børnehaver

Børn bliver trukket ud til "Vadehavet" i en Hjerting-kane. Foto: Henning Simonsen

Vidste du at Nationalparkskibet "Vadehavet kan sejle ud som eksternt læringsmiljø til en vadeflade nær dig?

Her vil der være to muligheder: Børnene kan gå i hold à 20-30 ud til skibet, som bliver lagt på vaden, alternativt kan op til 12 personer sejle med skibet på en dagstur.

Væggene på skibet er folieret med information om området, dyrelivet, historien mv og der er en væg kun med vadefugle, sæler og bunddyr, som kan danne baggrund for undervisning i opgaver fra Mit Vadehav. Herudover er der PC og skærm, så man kan se undervisningsfilm mv. Dog er der ikke wifi ombord på skibet.

Formidlingen kan være med de frivillige på skibet, som har kendskab til Vadehavet og sejlads, eller fra lærerens/pædagogens egen side. Dette aftales forud for turen.

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i skolen/daginstitutionen:

Brug hjemmesiden Mit Vadehav til af finde sjove opgaver, fortællinger og øvelser som optakt og efterbehandling af besøget på Nationalparkskibet

Mål

Skoler: Under et besøg på Nationalparkskibet er det oplagt at arbejde med følgende læreplanstemaer: 

  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kommunikation og sprog

Børnehaver: Under et besøg på Nationalparkskibet er det oplagt at inddrage opgaver fra Mit Vadehav. Se nærmere under de udvalgte opgaver for Fælles Mål. 

Skibet kan ligge i Esbjerg, Ribe, ved Kammerslusen, ved Hjerting, ved Janderup Ladeplads eller på vaden ved en aftalt lokalitet.

Vær opmærksom på, at der ikke er svømmeveste ombord. Der er alene redningsveste. Hvis det er et ønske, at børnene har veste på under sejlads, skal man selv medbringe disse.

Send en mail eller ring senest tre uger før ønsket besøg 

Mail: Obfuscated Email

Tlf.: 7254 3634

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø