Hjælp os med at passe på dyrene i Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er ikke kun en helt særlig oplevelse for os mennesker. Det er også selve eksistensgrundlaget for over 10.000 forskellige dyre- og plantearter og har betydning for bio-diversiteten i hele verden. Det er på én og samme tid inspirerende, uundværligt og uerstatteligt, og det er blandt andet derfor, UNESCO har udpeget Vadehavet til verdensarv.

Vil du hjælpe os?

Vi har et fælles ansvar for at passe på og bevare Vadehavet, og her i nationalparken har vi også brug for din hjælp – hvad enten du er gæst eller lokal – når du færdes ude i naturen.

For at gøre det ekstra nemt for både os selv og for dig har vi lavet 10 gode råd til, hvordan vi sam­men passer bedst muligt på Vadehavet:

Vær den bedste gæst - 10 gode råd

  1. Husk at vi kun er gæster i naturen. Det er dyrene og planterne, som bor her.

  2. Saml det affald op, du finder, og tag det med – også selv om det ikke er dit eget.

  3. Planlæg dine aktiviteter, inden du tager afsted, så undergår du at komme brasende uanmeldt.

  4. Hold altid hunden i snor, så den ikke forstyr­rer fugle og andet dyreliv unødigt.

  5. Respektér og hjælp andre i naturen.

  6. Gør dit bedste for ikke at forstyrre fugle og andre dyr, og lad planter stå, så andre kan nyde dem.

  7. Undgå at forstyrre naturen mellem solnedgang og solopgang.

  8. Nyd naturens egne lyde – skru ned for larmen, når du færdes i naturen.

  9. Undlad at ’geotagge’ opslag på Instagram og Facebook, så kan andre også opleve glæden ved at opdage naturens skjulte skatte.

  10. Hold dig til de autoriserede veje og skiltede stier.

Dyrelivets årshjul

 Rastende fugle     Indtrækket fra syd begynder     Kolonirugende fugle     Ynglende fugle på stranden     Stort indtræk fra syd     Rådyrparring     Trækfugle     Kronhjorte i brunst     Gråsæler yngler     Spættede sæler yngler     Overvintrende havørne     Overvintrende fugle

Foto: Tandrup Naturfilm og Henrik Olsen