Nationalpark og verdensarv

Nationalpark Vadehavet byder på naturoplevelser i verdensklasse året rundt. Millioner af trækfugle, gråsæler og spættede sæler, østers, sort sol, et landskab i evig forandring samt enorme arealer havbund, der tørlægges to gange i døgnet.

Fra diget ved Rømø-dæmningen har man en fantastisk udsigt over Vadehavet.

Årets gang i Nationalpark Vadehavet

Her er et overblik over oplevelserne i Nationalpark Vadehavet. For at få de bedste oplevelser anbefaler vi, at du tager på tur med en guide. Guiderne i området ved, hvornår dyr og fugle yngler, de kender tidevandet og vadefladerne samt reglerne for færdsel ved Vadehavet.

Sommerhalvåraprmajjunjulaugsep
Sort solxx   x
Fugletrækxx  xx
Østersx    x
Sælerxxxxxx
Stranden xxxxx
Strandengen xxxxx
       
Vinterhalvåroktnovdecjanfebmar
Sort solxx   x
Fugletrækxx   x
Østersxxxxxx
Sælerxxxxxx
Den store havørn er en af de fugle du kan se ved Vadehavet. Den kaldes også "den flyvende dør".

Sådan er du den bedste gæst i naturen

  • Brug de mange fantastiske stier, der viser både natur og kultur fra deres bedste side – og undgå på samme tid at fare vild.
  • Respekter, at visse områder kan være afspærrede i forbindelse med fuglenes yngletid.
  • Undlade at færdes på diger, medmindre der er anlagt sti og skiltet ved diget.
  • Saml det affald op du finder, og tag det med – også selv om det ikke er dit.
  • Husk altid på, at du er gæst i naturen, og forstyr derfor ikke fugle og dyr.
  • Sank gerne, men undlad at plukke fredede blomster og planter.
Det kunne være et kærligt kys, men det er nok nærmere en advarsel om, at fåret er kommet for tæt på strandskadens rede.

Fotos: Bjørn Enevoldsen, Torben Andersen, Tandrup Naturfilm