Historien om

Her finder du 'historien om Nationalpark Vadehavet' kort fortalt

Misthusum i Ballum Enge; foto af Wasabi film

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark.

I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri.

2023Der redegøres for og evalueres på Nationalpark Vadehavets aktiviteter i anden planperiode 
2018Nationalparkplan 2013-2018 bliver revideret og en ny plan for 2019-2024 godkendes
2017Der redegøres for og evalueres på Nationalpark aktiviteter i første planperiode
2014De danske del af Vadehavet bliver udnævnt til UNESCO Verdensarv Vadehavet, hvor den tyske og hollandske del blev udnævnt i 2009
201221. december vedtages "Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018"
201016. oktober indvies Nationalpark Vadehavet
20104. maj sendes forslaget til Nationalpark Vadehavet til høring og debat frem til den 9. september
200930. marts giver Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommune samtykke til udarbejdelse af nationalparkforslag.
2008Naturstyrelsen afholder fem workshops, hvor alle var inviterede til at komme med forslag til aktiviteter i den kommende nationalpark i Vadehavet
200817. januar indgår Miljøministeren en aftale med forligspartierne om at udpege fire nationalparker, herunder Vadehavet
200724. maj vedtager Folketinget Lov om nationalparker
2003-2005Friluftsrådet støtter gennemførelsen af syv pilot og undersøgelsesprojekter, der skal afdække mulighederne for nationalparker i Danmark, bl.a. Vadehavet
2001Rapport fra Wilhjelm udvalget peger på at dansk natur er fragmenteret og har behov for større, sammenhængende naturområder