Ord fra Vadehavet og verdensarven

Her er nogle af de ord du støder på i forbindelse med Vadehavet. Nogle af dem kan drille, da eksempelvis slik ikke er spiseligt i vadehavssammenhæng.

Kiselalger set i mikroskop

Ordforklaringer

Forkortelser - nationalt og trilateralt

Har du brug for oversættelse til tysk, engelsk eller hollandsk, kan du finde en ordbog på IWSSs hjemmeside.