Nationalparkskibet som­ undervisningsplatform­ for skoler og børnehaver

Nationalparkskibet 'Vadehavet' kan sejle ud som eksternt læringsmiljø til en vadeflade nær dig

Skibet 'Vadehavet' ligger på vaden ved Marbæk. Foto: Esbjerg Kommune

I kan bestille og benytte nationalparkens skib 'Vadehavet' i undervisningen. Der er to muligheder: Børnene kan gå i hold à 20-30 ud til skibet, som bliver lagt på vaden, alternativt kan op til 12 personer sejle med skibet på en dagstur.

Væggene på skibet er folieret med information om området, dyrelivet, historien mv. og der er en væg kun med vadefugle, sæler og bunddyr, som kan danne baggrund for undervisning i opgaver fra Mit Vadehav. Herudover kan der medbringes PC og skærm, så man kan se undervisningsfilm mv. Der er ikke wi-fi ombord på skibet.

Formidlingen kan være med de frivillige på skibet, som har kendskab til Vadehavet og sejlads, eller fra lærerens/pædagogens egen side. Dette aftales forud for turen.

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i skolen/daginstitutionen:

Brug hjemmesiden Mit Vadehav til af finde sjove opgaver, fortællinger og øvelser som optakt og efterbehandling af besøget på Nationalparkskibet

Mål

Skoler: Under et besøg på Nationalparkskibet er det oplagt at arbejde med følgende læreplanstemaer: 

  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kommunikation og sprog

Børnehaver: Under et besøg på Nationalparkskibet er det oplagt at inddrage opgaver fra Mit Vadehav. Se nærmere under de udvalgte opgaver for Fælles Mål. 

Skibet kan ligge i Esbjerg ved Esbjerg Strand, ved Kammerslusen nær Ribe, ved Hjerting, ved Janderup Ladeplads eller på vaden ved en aftalt lokalitet.

Vær opmærksom på, at der ikke er svømmeveste ombord. Der er alene redningsveste. Hvis det er et ønske, at børnene har veste på under sejlads, skal man selv medbringe disse.


Send en mail eller ring senest tre uger før ønsket besøg 
Mail: alhdy@danmarksnationalparker.dk
Tlf.: 7254 3634