Kontakt Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Sekretariatet
Havnebyvej 154
6792 Rømø

Telefon: +45 72 54 36 34
Mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

Find vej med Google Maps

Medarbejdere på sekretariatet

 

Peter Saabye Simonsen
Nationalparkchef
Email: pessi(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 93 56 40 99

Alette Houman Dyhrfjeld
Sekretær og Frivilligkoordinator
Email: alhdy(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 93 59 69 81

Marianne Thorlund Tølbøll
Økonomikonsulent
Email: martt(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 91 33 47 15

Jens Laurits Hansen
Kommunikationskonsulent
Email: jelha(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 91 32 95 67

John Frikke
Naturkonsulent
Email: jofri(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 22 86 05 19

Xenia Salomonsen
Naturkonsulent
Email: xemsa(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 93 56 40 88

Anne Husum Marboe
Udviklingskonsulent
Email: anhma(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 20 92 35 23

Henrik Mikaelsen
Udviklingskonsulent
Email: hemik(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 24 69 38 45

Søren Christensen
Udviklingskonsulent
Email: soerc(a)danmarksnationalparker.dk
Mobil: +45 93 56 40 45

Jørn Bøgen
Prædationskonsulent
Email: joernboegen(a)gmail.dk
Mobil: +45 21 42 15 51

Jesper Tofft
Naturkonsulent
Email: jt(a)ravnhoj.dk
Mobil: +45 24 45 64 65

Rico Boye
Konsulent
Email: rb(a)ricoboye.dk
Mobil: +45 20 75 34 16

Bestyrelsen

Nationalpark Vadehavet har en bestyrelse på 15 medlemmer, som alle er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen, råd og udvalg betjenes af sekretariatet på Rømø, som varetager det daglige arbejde.

 • Formand: Flemming Just
  mail: fljust18(a)gmail.com
  tlf: +45 29 35 85 12

 • Næstformand: Esbjerg Kommune: Henning Ravn 
  mail: henra(a)esbjerg.dk
  tlf: +45 40 10 12 46

 • Varde Kommune: Sandie Eis Ravn
  mail: sanr(a)varde.dk
  tlf: +45 60 13 99 34

 • Fanø Kommune: Mille Renée Larsen
  mail: mrl(a)fanoe.dk
  tlf: +45 61 65 96 50

 • Tønder Kommune: Karen Inger Refslund Andersen 
  mail: kariand6(a)toender.dk
  tlf: +45 30 56 01 56

 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen
  mail: Inger.jensen7777(a)gmail.com
  tlf: +45 51 76 50 80

 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt
  mail: birgitte.looff.schmidt(a)gmail.com
  tlf: +45 42 75 23 25

 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer
  mail: estherlaurenshoftijzer(a)gmail.com
  tlf: +45 60 67 68 92

 • Dansk Ornitologisk Forening: Boris Schønfeldt
  mail: boris.schonfeldt(a)dof.dk
  tlf: +45 20 48 20 58

 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm
  mail: jan-holm(a)bbsyd.dk
  tlf: +45 20 20 50 14

 • Danmarks Sportsfiskerforbund: 
  mail: 
  tlf: +45 

 • Digelagene: Morten Sextus
  mail: mortensextus(a)yahoo.dk
  tlf: +45 22 98 57 16

 • Naturstyrelsen: Peder Bach Thøgersen, Skovrider
  mail: pebth(a)nst.dk 
  tlf: +45 91 36 58 41

 • Nationalparkrådet: Jens Lorenzen
  mail: jelo(a)post10.tele.dk
  tlf: +45 40 36 17 27

 • Nationalparkrådet: Anne Marie Ludvigsen
  mail: anlu(a)msj.dk
  tlf: +45 29 29 38 43

Møder, referater og forretningsorden for bestyrelsen

Rådet

Til at rådgive bestyrelsen i større sager, eller sager af principiel karakter, har bestyrelsen et råd med 31 medlemmer, som er bredt udvalgt fra en række organisationer, foreninger og 13 repræsentanter fra lokalområder i de fire vadehavskommuner.

 • Jens Lorenzen, Formand for rådet, Ribemarsken
  mail: jelo(a)post10.tele.dk
  tlf: +45 40 36 17 27

 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet, Vadehavets Bådklubber
  mail: steffen.steffensen(a)stofanet.dk
  tlf: +45 61 61 34 85

 • Danmarks Fiskeriforening: Pau Schramm
  mail: pau(a)romoservice.dk
  tlf: +45 41 42 51 65

 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen
  mail: FES-NPS10(a)MIL.DK 
  tlf: +45 24 59 24 40

 • Region Syddanmark: Poul Erik Jensen
  mail: pej(a)rsyd.dk
  tlf: +45 29 44 64 53

 • Erhverv - Business Esbjerg: Troels Larsen
  mail: tl(a)businessesbjerg.com
  tlf: +45 23 69 16 16

 • Turisme- og oplevelseserhverv: Hans Peter Folmann 
  mail: hpf(a)vadehavskysten.dk
  tlf: +45 20 30 86 18

 • Lokalarkiverne: Jytte Knudsen
  mail: jytteknudsen(a)bbsyd.dk
  tlf: +45 21 46 26 56

 • Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Jens Møller
  mail: jensmoller13(a)gmail.com
  tlf: +45 30 23 35 90

 • Aarhus Universitet, Ecoscience: Thomas Bregnballe
  mail: tb(a)bios.au.dk
  tlf: +45 40 20 32 28

 • Rådgivende Udv. for Vadehavet:  Lasse H Schousboe
  mail: lhs(a)fanoe.dk
  tlf: +45 24 81 70 34

 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen
  mail: johanne(a)trisect.dk
  tlf: +45 61 78 33 18

 • LAG Fanø/Varde: Preben Friis-Hauge
  mail: prfh(a)varde.dk
  tlf: +45 60 21 45 44

 • Vadehavets FormidlerForum: Bente Krog Bjerrum
  mail: bente(a)tonnisgaard.dk
  tlf: +45 74 75 52 57

 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen
  mail: oleesb(a)outlook.dk
  tlf: +45 40 11 32 44

 • Museerne i vadehavsområdet: Anne Marie Ludvigsen
  mail: anlu(a)msj.dk
  tlf: +45 29 29 38 43

 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding
  mail: vinding(a)fanonet.dk
  tlf: +45 28 57 07 61

 • GEUS: Verner Brandbyge Ernstsen
  mail: vbe(a)geus.dk
  tlf: +45 91 33 36 56

 • Vadehavskunstnerne: Daisy Dahl
  mail: info(a)kunstrunde.dk
  tlf: +45 25 13 92 91

 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 
  mail: amslaikjaer(a)gmail.com
  tlf: +45 25 61 70 25

 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen
  mail: tulsmarkvej10(a)gmail.com
  tlf: +45 29 79 57 53

 • Fanø: Torben Korsgaard 
  mail: torkorsgaard(a)outlook.dk
  tlf: +45 28 19 62 12

 • Fanø: Julie Aalund Sørensen
  mail: julieaalund(a)yahoo.dk
  tlf: +45 30 49 56 88

 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen
  mail: carstenmathiesen(a)gmail.com
  +45 28 28 88 36

 • Marsken omkring Sneum Å: Kurt Aakjær
  mail: kurt(a)aakjaer.dk
  +45 22 21 53 11

 • Ribemarsken: Kent Rygaard
  mail: krfarupkirke(a)mail.dk
  tlf: +45 24 40 58 26

 • Mandø: Poul Erik Fredskild
  mail: pef(a)bb-mandoe.dk
  tlf: +45 51 45 49 12

 • Rømø: Christiane Terhart
  mail: c.terhart(a)gmail.com
  tlf: +45 31 44 88 62

 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen
  mail: hmanoe(a)gmail.com
  tlf: +45 40 19 51 65

 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt
  mail: kurt.chmidt188(a)gmail.com
  tlf: +45 42 32 29 39  

 • Tøndermarsken: Anette Liljensøe
  mail: anetteliljensoe(a)hotmail.com
  tlf: +45 22 96 93 01

Møder, referater og forretningsorden for rådet

Fagligt funderede udvalg

Nationalparken har fagligt funderede udvalg, som rådgiver bestyrelsen.

Forskningsudvalg

 • Birgit Olesen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, birgit.olesen(a)bio.au.dk

 • Bodil Stilling Blichfeldt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet, bsb(a)sdu.dk

 • Egon Bjørnshave Noe, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, enoe(a)sam.sdu.dk

 • Inger Jensen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, inger.jensen7777(a)gmail.com

 • Karsten Laursen, Institut for Ecoscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet, kl(a)ecos.au.dk

 • K. Thomas Jensen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, kthomas(a)bios.au.dk

 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut, magnus(a)biology.sdu.dk

 • Mikkel Fruergaard, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab, mif(a)ign.ku.dk

 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nj(a)aqua.dtu.dk

 • Morten Pedersen, Museum Sønderjylland, mope(a)msj.dk

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, xemsa@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Kulturudvalget

 • Sandie Eis Ravn, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, sanr(a)varde.dk

 • Daisy Dahl, Nationalpark Vadehavets råd, daisydahl(a)outlook.dk 

 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd, oleesb(a)outlook.dk

 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, tobias(a)kuuf.dk

 • Signe Mejstrup Sørensen, kulturkonsulent Varde Kommune, signemejstrup(a)hotmail.com

 • Marco Brodde, faglig repræsentant, marcorohdebrodde(a)gmail.com

 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet, anhma@danmarksnationalparker.dk- sekretær for udvalget

Naturudvalg

 • Vakant, Nationalpark Vadehavets bestyrelse

 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd,  tb(a)ecos.au.dk

 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd, vinding(a)fanonet.dk

 • Lene Friis Møller, Biolog (marin), Verdensmålshuset
  lene(a)genin.dk

 • Katrina Povidisa-Delefosse, Biolog (marin), TotalEnergies
  katrina.povidisa-delefosse(a)totalenergies.com

 • Ane Kirstine Brunbjerg, Biolog (botanik), Århus Universitet akb(a)ecos.au.dk

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, xemsa@danmarksnationalparker.dk -sekretær for udvalget

 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet, jofri@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Partnerudvalg

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, birgitte.looff.schmidt(a)gmail.com

 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet, johanne(a)trisect.dk

 • Bente Krog Bjerrum, bente(a)tonnisgaard.dk

 • Henriette Guld, Landbruget, henrietteguld(a)mail.dk

 • Bettina Munch, Turisterhvervet, bm(a)vadehavskysten.dk

 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, km(a)vadehavscentret.dk

 • Claus Pedersen, cp(a)ribefritidscenter.dk 

 • Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet, soerc@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Læs mere om partnerprogrammet