Kontakt Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Sekretariatet
Havnebyvej 154
6792 Rømø

Telefon: +45 72 54 36 34
Mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

Find vej med Google Maps

Medarbejdere på sekretariatet

Peter Saabye Simonsen

Nationalparkchef

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 99

E-mail pessi@danmarksnationalparker.dk

Alette Houman Dyhrfjeld

Sekretær og frivilligkoordinator

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 59 69 81

E-mail alhdy@danmarksnationalparker.dk

Marianne Thorlund Tølbøll

Økonomikonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 91 33 47 15

E-mail martt@danmarksnationalparker.dk

Jens Laurits Hansen

Kommunikationskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 91 32 95 67

E-mail jelha@danmarksnationalparker.dk

John Frikke

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 22 86 05 19

E-mail jofri@danmarksnationalparker.dk

Xenia Salomonsen

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 88

E-mail xemsa@danmarksnationalparker.dk

Anne Husum Marboe

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 20 92 35 23

E-mail anhma@danmarksnationalparker.dk

Henrik Mikaelsen

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 24 69 38 45

E-mail hemik@danmarksnationalparker.dk

Søren Christensen

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 45

E-mail soerc@danmarksnationalparker.dk

Jørn Bøgen

Prædationskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 21 42 15 51

E-mail joernboegen@gmail.com

Jesper Tofft

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 24 45 64 65

E-mail jt@ravnhoj.dk

Rico Boye

Konsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 20 75 34 16

E-mail rb@ricoboye.dk

Søren Lundgaard Olesen

Biolog

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 72 54 36 34

E-mail soluo@danmarksnationalparker.dk

Bestyrelsen

Nationalpark Vadehavet har en bestyrelse på 15 medlemmer, som alle er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen, råd og udvalg betjenes af sekretariatet på Rømø, som varetager det daglige arbejde. 

 • Formand: Flemming Just

 • Næstformand: Esbjerg Kommune: Henning Ravn 

 • Varde Kommune: Sandie Eis Ravn

 • Fanø Kommune: Mille Renée Larsen

 • Tønder Kommune: Karen Inger Refslund Andersen 

 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen

 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt

 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer

 • Dansk Ornitologisk Forening: Boris Schønfeldt

 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm

 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Henning Haahr Pedersen

 • Digelagene: Morten Sextus

 • Naturstyrelsen: Peder Bach Thøgersen, Skovrider

 • Nationalparkrådet: Jens Lorenzen

 • Nationalparkrådet: Anne Marie Ludvigsen

Møder, referater og forretningsorden for bestyrelsen

Rådet

Til at rådgive bestyrelsen i større sager, eller sager af principiel karakter, har bestyrelsen et råd med 31 medlemmer, som er bredt udvalgt fra en række organisationer, foreninger og 13 repræsentanter fra lokalområder i de fire vadehavskommuner.

 • Jens Lorenzen, Formand for rådet, Ribemarsken

 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet, Vadehavets Bådklubber

 • Danmarks Fiskeriforening: Pau Schramm

 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen

 • Region Syddanmark: Poul Erik Jensen

 • Erhverv - Business Esbjerg: Troels Larsen

 • Turisme- og oplevelseserhverv: Hans Peter Folmann 

 • Lokalarkiverne: Jytte Knudsen

 • Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Jens Møller

 • Aarhus Universitet, Ecoscience: Thomas Bregnballe

 • Rådgivende Udv. for Vadehavet: Niels Fischer-Nielsen
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen

 • LAG Fanø/Varde: Preben Friis-Hauge

 • Vadehavets FormidlerForum: Bente Krog Bjerrum

 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen

 • Museerne i vadehavsområdet: Anne Marie Ludvigsen

 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding

 • GEUS: Verner Brandbyge Ernstsen

 • Vadehavskunstnerne: Daisy Dahl

 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Bente Rasmussen

 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen

 • Fanø: Torben Korsgaard 

 • Fanø: Julie Aalund Sørensen

 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen

 • Marsken omkring Sneum Å: Kurt Aakjær

 • Ribemarsken: Kent Rygaard

 • Mandø: Poul Erik Fredskild

 • Rømø: Christiane Terhart

 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen

 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt

 • Tøndermarsken: Anette Liljensøe

Møder, referater og forretningsorden for rådet

Fagligt funderede udvalg

Nationalparken har fagligt funderede udvalg, som rådgiver bestyrelsen.

Forskningsudvalg

 • Birgit Olesen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet

 • Bodil Stilling Blichfeldt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet

 • Egon Bjørnshave Noe, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

 • Inger Jensen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse

 • Karsten Laursen, Institut for Ecoscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet

 • K. Thomas Jensen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet

 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut

 • Mikkel Fruergaard, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab

 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

 • Morten Pedersen, Museum Sønderjylland

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet - sekretær for udvalget

Kulturudvalget

 • Sandie Eis Ravn, Nationalpark Vadehavets bestyrelse

 • Daisy Dahl, Nationalpark Vadehavets råd 

 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd

 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond

 • Signe Mejstrup Sørensen, kulturkonsulent Varde Kommune

 • Marco Brodde, faglig repræsentant

 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet - sekretær for udvalget

Naturudvalg

 • Vakant, Nationalpark Vadehavets bestyrelse

 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd

 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd
 • Lene Friis Møller, Biolog (marin), Verdensmålshuset

 • Katrina Povidisa-Delefosse, Biolog (marin), TotalEnergies

 • Ane Kirstine Brunbjerg, Biolog (botanik), Århus Universitet 

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet - sekretær for udvalget

 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet - sekretær for udvalget

Partnerudvalg

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen

 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet

 • Bente Krog Bjerrum

 • Henriette Guld, Landbruget

 • Rasmus Sømod, Turisterhvervet

 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen

 • Claus Pedersen 

 • Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet - sekretær for udvalget

Læs mere om partnerprogrammet