Kontakt Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Sekretariatet
Havnebyvej 154
6792 Rømø

Telefon: +45 72 54 36 34
Mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

Find vej med Google Maps

Medarbejdere på sekretariatet

Peter Saabye Simonsen

Nationalparkchef

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 99

Email pessi@danmarksnationalparker.dk

Alette Houman Dyhrfjeld

Sekretær og frivilligkoordinator

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 59 69 81

Email alhdy@danmarksnationalparker.dk

Marianne Thorlund Tølbøll

Økonomikonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 91 33 47 15

Email martt@danmarksnationalparker.dk

Jens Laurits Hansen

Kommunikationskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 91 32 95 67

Email jelha@danmarksnationalparker.dk

John Frikke

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 22 86 05 19

Email jofri@danmarksnationalparker.dk

Xenia Salomonsen

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 88

Email xemsa@danmarksnationalparker.dk

Anne Husum Marboe

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 20 92 35 23

Email anhma@danmarksnationalparker.dk

Henrik Mikaelsen

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 24 69 38 45

Email hemik@danmarksnationalparker.dk

Søren Christensen

Udviklingskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 93 56 40 45

Email soerc@danmarksnationalparker.dk

Jørn Bøgen

Prædationskonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 21 42 15 51

Email joernboegen@gmail.dk

Jesper Tofft

Naturkonsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 24 45 64 65

Email jt@ravnhoj.dk

Rico Boye

Konsulent

Nationalpark Vadehavet

Tlf. +45 20 75 34 16

Email rb@ricoboye.dk

Bestyrelsen

Nationalpark Vadehavet har en bestyrelse på 15 medlemmer, som alle er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen, råd og udvalg betjenes af sekretariatet på Rømø, som varetager det daglige arbejde. Vedr. mailadresse: (a) = @

 • Formand: Flemming Just
  mail: fljust18(a)gmail.com 
  tlf: +45 29 35 85 12

 • Næstformand: Esbjerg Kommune: Henning Ravn 
  mail: henra(a)esbjerg.dk 
  tlf: +45 40 10 12 46

 • Varde Kommune: Sandie Eis Ravn
  mail: sanr(a)varde.dk
  tlf: +45 60 13 99 34

 • Fanø Kommune: Mille Renée Larsen
  mail: mrl(a)fanoe.dk
  tlf: +45 61 65 96 50

 • Tønder Kommune: Karen Inger Refslund Andersen 
  mail: kariand6(a)toender.dk 
  tlf: +45 30 56 01 56

 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen
  mail: Inger.jensen7777(a)gmail.com
  tlf: +45 51 76 50 80

 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt
  mail: birgitte.looff.schmidt(a)gmail.com
  tlf: +45 42 75 23 25

 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer
  mail: estherlaurenshoftijzer(a)gmail.com
  tlf: +45 60 67 68 92

 • Dansk Ornitologisk Forening: Boris Schønfeldt
  mail: boris.schonfeldt(a)dof.dk 
  tlf: +45 20 48 20 58

 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm
  mail: jan-holm(a)bbsyd.dk
  tlf: +45 20 20 50 14

 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Henning Haahr Pedersen
  mail: henning.haahr(a)icloud.com
  tlf: +45 40 19 11 36

 • Digelagene: Morten Sextus
  mail: mortensextus(a)yahoo.dk 
  tlf: +45 22 98 57 16

 • Naturstyrelsen: Peder Bach Thøgersen, Skovrider
  mail: pebth(a)nst.dk
  tlf: +45 91 36 58 41

 • Nationalparkrådet: Jens Lorenzen
  mail: jelo(a)post10.tele.dk
  tlf: +45 40 36 17 27

 • Nationalparkrådet: Anne Marie Ludvigsen
  mail: anlu(a)msj.dk
  tlf: +45 29 29 38 43

Møder, referater og forretningsorden for bestyrelsen

Rådet

Til at rådgive bestyrelsen i større sager, eller sager af principiel karakter, har bestyrelsen et råd med 31 medlemmer, som er bredt udvalgt fra en række organisationer, foreninger og 13 repræsentanter fra lokalområder i de fire vadehavskommuner. Vedr. mailadresse: (a) = @

 • Jens Lorenzen, Formand for rådet, Ribemarsken
  mail: jelo(a)post10.tele.dk 
  tlf: +45 40 36 17 27

 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet, Vadehavets Bådklubber
  mail: steffen.steffensen(a)stofanet.dk
  tlf: +45 61 61 34 85

 • Danmarks Fiskeriforening: Pau Schramm
  mail: pau(a)romoservice.dk 
  tlf: +45 41 42 51 65

 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen
  mail: FES-NPS10(a)MIL.DK  
  tlf: +45 24 59 24 40

 • Region Syddanmark: Poul Erik Jensen
  mail: pej(a)rsyd.dk 
  tlf: +45 29 44 64 53

 • Erhverv - Business Esbjerg: Troels Larsen
  mail: tl(a)businessesbjerg.com 
  tlf: +45 23 69 16 16

 • Turisme- og oplevelseserhverv: Hans Peter Folmann 
  mail: hpf(a)vadehavskysten.dk 
  tlf: +45 20 30 86 18

 • Lokalarkiverne: Jytte Knudsen
  mail: jytteknudsen(a)bbsyd.dk
  tlf: +45 21 46 26 56

 • Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Jens Møller
  mail: jensmoller13(a)gmail.com
  tlf: +45 30 23 35 90

 • Aarhus Universitet, Ecoscience: Thomas Bregnballe
  mail: tb(a)bios.au.dk 
  tlf: +45 40 20 32 28

 • Rådgivende Udv. for Vadehavet: Niels Fischer-Nielsen
  mail: nfn(a)fanoe.dk
  tlf: +45 23 93 53 53
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen
  mail: johanne(a)trisect.dk
  tlf: +45 61 78 33 18

 • LAG Fanø/Varde: Preben Friis-Hauge
  mail: prfh(a)varde.dk
  tlf: +45 60 21 45 44

 • Vadehavets FormidlerForum: Bente Krog Bjerrum
  mail: bente(a)tonnisgaard.dk
  tlf: +45 74 75 52 57

 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen
  mail: oleesb(a)outlook.dk
  tlf: +45 40 11 32 44

 • Museerne i vadehavsområdet: Anne Marie Ludvigsen
  mail: anlu(a)msj.dk
  tlf: +45 29 29 38 43

 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding
  mail: vinding(a)fanonet.dk
  tlf: +45 28 57 07 61

 • GEUS: Verner Brandbyge Ernstsen
  mail: vbe(a)geus.dk
  tlf: +45 91 33 36 56

 • Vadehavskunstnerne: Daisy Dahl
  mail: info(a)kunstrunde.dk
  tlf: +45 25 13 92 91

 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Bente Rasmussen
  mail: br(a)farmmer.dk
  tlf: +45 20 67 51 25

 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen
  mail: tulsmarkvej10(a)gmail.com
  tlf: +45 29 79 57 53

 • Fanø: Torben Korsgaard 
  mail: torkorsgaard(a)outlook.dk
  tlf: +45 28 19 62 12

 • Fanø: Julie Aalund Sørensen
  mail: julieaalund(a)yahoo.dk
  tlf: +45 30 49 56 88

 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen
  mail: carstenmathiesen(a)gmail.com
  +45 28 28 88 36

 • Marsken omkring Sneum Å: Kurt Aakjær
  mail: kurt(a)aakjaer.dk
  +45 22 21 53 11

 • Ribemarsken: Kent Rygaard
  mail: krfarupkirke(a)mail.dk
  tlf: +45 24 40 58 26

 • Mandø: Poul Erik Fredskild
  mail: pef(a)bb-mandoe.dk
  tlf: +45 51 45 49 12

 • Rømø: Christiane Terhart
  mail: c.terhart(a)gmail.com
  tlf: +45 31 44 88 62

 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen
  mail: hmanoe(a)gmail.com
  tlf: +45 40 19 51 65

 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt
  mail: kurt.schmidt188(a)gmail.com
  tlf: +45 42 32 29 39  

 • Tøndermarsken: Anette Liljensøe
  mail: anetteliljensoe(a)hotmail.com 
  tlf: +45 22 96 93 01

Møder, referater og forretningsorden for rådet

Fagligt funderede udvalg

Nationalparken har fagligt funderede udvalg, som rådgiver bestyrelsen.

Forskningsudvalg

 • Birgit Olesen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, birgit.olesen(a)bio.au.dk

 • Bodil Stilling Blichfeldt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet, bsb(a)sdu.dk

 • Egon Bjørnshave Noe, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, enoe(a)sam.sdu.dk

 • Inger Jensen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, inger.jensen7777(a)gmail.com

 • Karsten Laursen, Institut for Ecoscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet, kl(a)ecos.au.dk

 • K. Thomas Jensen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, kthomas(a)bios.au.dk

 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut, magnus(a)biology.sdu.dk

 • Mikkel Fruergaard, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab, mif(a)ign.ku.dk

 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nj(a)aqua.dtu.dk

 • Morten Pedersen, Museum Sønderjylland, mope(a)msj.dk

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, xemsa@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Kulturudvalget

 • Sandie Eis Ravn, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, sanr(a)varde.dk

 • Daisy Dahl, Nationalpark Vadehavets råd, daisydahl(a)outlook.dk 

 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd, oleesb(a)outlook.dk

 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, tobias(a)kuuf.dk

 • Signe Mejstrup Sørensen, kulturkonsulent Varde Kommune, signemejstrup(a)hotmail.com

 • Marco Brodde, faglig repræsentant, marcorohdebrodde(a)gmail.com

 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet, anhma@danmarksnationalparker.dk- sekretær for udvalget

Naturudvalg

 • Vakant, Nationalpark Vadehavets bestyrelse

 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd,  tb(a)ecos.au.dk

 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd, vinding(a)fanonet.dk

 • Lene Friis Møller, Biolog (marin), Verdensmålshuset
  lene(a)genin.dk

 • Katrina Povidisa-Delefosse, Biolog (marin), TotalEnergies
  katrina.povidisa-delefosse(a)totalenergies.com

 • Ane Kirstine Brunbjerg, Biolog (botanik), Århus Universitet akb(a)ecos.au.dk

 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, xemsa@danmarksnationalparker.dk -sekretær for udvalget

 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet, jofri@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Partnerudvalg

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, birgitte.looff.schmidt(a)gmail.com

 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet, johanne(a)trisect.dk

 • Bente Krog Bjerrum, bente(a)tonnisgaard.dk

 • Henriette Guld, Landbruget, henrietteguld(a)mail.dk

 • Rasmus Sømod, Turisterhvervet, rs(a)vadehavskysten.dk

 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, km(a)vadehavscentret.dk

 • Claus Pedersen, cp(a)ribefritidscenter.dk 

 • Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet, soerc@danmarksnationalparker.dk - sekretær for udvalget

Læs mere om partnerprogrammet