Beskyttelser og udpegninger

Vadehavet er udpeget både som dansk nationalpark og som verdensarv på UNESCOs verdensarvsliste. Desuden er vadehavet reguleret af en række love og direktiver.

Skilt med ingen adgang ved Langli i Ho Bugt. Foto: John Colin Seymour Jr.

Vadehavets enestående natur og kulturhistorie samt beskyttelser har givet området udnævnelser til nationalpark og UNESCO verdensarv. Samtidig er Vadehavet et af de mest regulerede naturområder i Danmark, hvilket skal bidrage til at beskytte naturen.

Som udgangspunkt er hele Nationalpark Vadehavet åben for almindelig ophold og færdsel. Nogle områder, vil af hensyn til særlig sårbart dyreliv og natur, være lukket for færdsel hele eller dele af året. Du kan orientere dig på skilte og kort.

Nationalpark Vadehavet er dog ikke myndighed og skal ikke håndhæve overholdelse af de nationale og internationale regler, aftaler, konventioner og beskyttelser, som omfatter:  

Læs om Natur- og Vildtreservat Vadehavet her

Du kan finde information om Ramsarområde her

Du kan finde Natura 2000-områder her, herunder:

Hertil kommer, at mange af Vadehavets karakteristiske og særlige naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i §3 bl.a. klithede, strandeng m.fl.