Bygningskulturen ved Vadehavet

Bygningskulturen langs Vadehavet er noget helt særligt. Her har mennesker i århundreder måtte leve med og mod havet, og det afspejles i bygningerne. Værftsgårdene i Tøndermarsken, de velbevarede landsbymiljøer samt bindingsværkshusene og gavlhusene i købstæderne er alle værd at se.

Klægager blev i 2017 kåret som Danmarks smukkeste bondegård

En levende kulturarv  

Du finder nogle af Danmarks bedst bevarede kulturmiljøer i vadehavsområdet. Som besøgende kan du for eksempel opleve øernes skippermiljøer og en særegen landbo-byggestil, der giver en helt særlig oplevelse, når du besøger området. I hele området finder du en-længede gårde, som har givet fælles husly til husdyr og mennesker. Gårdene, som ofte kaldes frisiske gårde, vestslesvigske gårde eller længegårde, er vidnesbyrd om den blandingsøkonomi, der dominerede livet i området for blot 150 år siden, hvor arbejdslivet var sammensat af søfart, fiskeri, dyrkning af afgrøder og husdyrhold. Bygningernes placering vidner om tiden før digerne, hvor man byggede på højtliggende steder eller bag klitrækkerne for at sikre sig bedst muligt, når vandet stod højt.

Nørre Sødam er en gård placeret på en menneskeskabt forhøjning - kaldet et værft

Læs mere om bosætning ved Vadehavet

Uldgade i Tønder bærer præg af den middelalderlige byplan med smalle grunde og gavlhuse

Sådan er du den bedste gæst

  • Husk at du er gæst i området, og respektér de mennesker, der bor her. Der bor stadig mennesker i mange af de gamle bygninger, så gå ikke for tæt på.
  • Respektér altid privat ejendom og de lokales behov for at bruge vejene. Parkér med omhu og flyt bilen, hvis du bliver bedt om det.
  • Hav altid hunden i snor, så den ikke forstyrrer dyr og mennesker unødigt.
  • Saml det affald op du finder, og tag det med – også selvom det ikke er dit.
  • Skru ned for larmen og hav nok i naturens egne lyde.

Fotos: Wasabi Film, Ulrik Pedersen