Livet på vaderne

Vaden ser ved første øjekast gold og livløs ud med sine vidtstrakte, nøgne sandflader. Men under overfladen er et sandt mylder af liv, der spiller en afgørende rolle for hele Vadehavets økosystem.

Vadefladen ser umiddelbart ikke ud til at rumme meget liv - men det gør den...

I vaden er skatten begravet

Vaden er fyldt med både alger og bunddyr. Og selv om det ikke er en skat af guld, er det et sandt skattekammer af mad for fugle og fisk. Sammenlignet med en gennemsnitlig havbund indeholder vaden ti gange flere dyr målt i vægt. Med et samlet areal på 4.700 km2 gør det vaden til et gigantisk spisekammer. Betingelserne for det rige dyreliv bliver især skabt af tidevandet, der to gange i døgnet bringer næringsrigt vand ind i det lave vadehav. Grundlaget for livet er høje forekomster af mikroskopiske alger, især kiselalger, der udgør det første led i fødekæden. Kiselalgerne lever både svævende i vandet, på vadens overflade og nede i vaden. Det er også kiselalgerne, som giver vaden dens brune farve. På blot 1 cm2 kan der leve op mod 2,5 millioner kiselalger, som er den primære fødekilde for bunddyr sandorm, snegle og små krebsdyr. Bunddyrene bliver igen til føde for fugle og andre større dyr.

Den helt rette blanding

Det rige liv i vaden sker på betingelse af, at der er den rette blanding mellem sandbund og ler – det såkaldte slik. Den største mængde dyr lever på steder, hvor slik udgør op til en femtedel af bunden. Består bunden af rent sand eller rent slik, er der kun få dyr. De fleste af dyrene i vaden er ganske små, men til gengæld optræder de ofte i svimlende antal. Der kan være over 100 rundorme i blot en kubikcentimeter af vaden. Oven på vaden lever dyndsneglen, der blot måler nogle få millimeter og derfor let bliver overset. Men den er uhyre talrig: På blot en kvadratmeter kan der være op mod 120.000 snegle.

Oplev vaden

Vil du opleve livet på vaden? Så tag på en guidet tur.

Der er gode muligheder for at opleve vadens liv på tætteste hold. Og der er noget for en hver smag og temperament. Har du mod på det, kan du uden problemer gå på opdagelse på egen hånd. Vil du grave muslinger op, kan det være en god ide at medbringe en greb – det gør det lidt lettere. Du kan også tage børnene med, og lade dem gå rundt på vaden i bare tæer, så de rigtigt kan mærke slikket mellem tæerne. Det er spændende at gå på opdagelse i vadens skjulte liv, men da det ikke er ufarligt at bevæge sig langt ud på vaden, er det en god ide at være godt forberedt for at undgå ubehagelige overraskelser. Det kan derfor anbefales at planlægge turen ud fra tidevandsprognosen og på forhånd beslutte sig for et tidspunkt, hvor man begiver sig tilbage. Du kan også booke en guidet tur med en af vores partnere – her vil en kyndig vejleder tage dig med ud på vaden og sørge for en god oplevelse.

De karakteristiske små bunker sand vidner om sandormens aktivitet under overfladen

Læs mere om vadens mikroskopiske dyreliv

Dreng fisker efter hesterejer. På nogle restauranter i området serveres den som vadehavsrejer

Sådan er du den bedste gæst, når du udforsker vaden

  • Forbered dig hjemmefra og har tidevandstabellen på DMIs hjemmeside, så du ikke fanges af højvande, mens du er på vaden
  • Gå aldrig ud i tåge, og medbringer altid kompas og mobiltelefon, så du kan finde vej i tilfælde af pludselig havgus eller tåge.
  • Husk at du er gæst i naturen og undgå at forstyrre fugle, sæler og andre dyr.
  • Saml det affald op du finder, og tag det med – også selvom det ikke er dit, og især hvis du finder det på havbunden.

Fotos: Petra Grundmann, Lars Maltha Rasmussen