Oplev tidevandet langs Vadehavet

Tidevandet er en helt essentiel del af Vadehavet. Det har skabt områdets karakteristiske profil af øer, vadeflader og marsk, for ikke at tale om det enestående dyre- og planteliv, der findes her.

Ved lavvande kan man gå på havbunden ved Vadehavet

Vadehavets puls

Som besøgende ved Vadehavet møder du et unikt landskab, natur og dyreliv, der ikke findes andre steder i Danmark. Det er først og fremmest et produkt af tidevandet, der gennem årtusinder har vekslet mellem at skylle ind over det flade kystland ved højvande, for så at trække sig tilbage og blotte store områder af havbunden ved lavvande. Denne pulserende bevægelse har i tidens løb ført store mængder af både sand og næringsstoffer ind på lavt vand og hen over vadefladerne. På den måde har den skiftende vandstand skabt både de brede, hvide strande og den frodige marsk. Vandet tilfører masser af næringsstoffer og organismer til vaden, og danner fødegrundlaget for et rigt økosystem.

Her kan du opleve tidevandet

Det er nemt at se tidevandet i virkeligheden, det kan nemlig opleves langs hele vadehavskysten. Der er dog steder, hvor forskellen på højvande og lavvande træder særligt tydeligt frem. De såkaldte låer (som er render, der dræner marsken) er gode til at illustrere tidevandet. Syd for Brede Å er der en lå, der er fuld af vand ved højvande, mens den er næsten tom ved lavvande. Det samme gælder for Havsand Lå på Rømø. Men Mandø er nok det sted, hvor tidevandets påvirkning bliver allertydeligst. Den eneste adgang til Mandø går nemlig ad Låningsvejen, der er hævet en lille halv meter over havbunden. Men det gælder vel at mærke kun ved lavvande - ved højvande oversvømmes vejen fuldstændig. Derfor er det helt afgørende at have styr på tidevandstabellerne, inden du begiver dig ud på den vej. Du kan følge tidevandstabellerne på DMIs hjemmeside.

Har du ikke lyst til at begive dig ud på vaden på egen hånd, eller vil du bare gerne have mest muligt ud af turen, kan du også booke en guidet tur med en af vores partnere, hvis dygtige formidlere tager dig med på vaden og fortæller undervejs.

Oversvømmes to gange i døgnet

Tidevandet er et produkt af Månens tyngdekraft. Der går helt præcist seks en kvart time mellem højvande og lavvande, hvilket betyder, at havet oversvømmer Vadehavet to gange på 25 timer – året rundt. Ca. en milliard kubikmeter vand skyller altså frem og tilbage over vadefladerne lidt mere end to gange i døgnet. Mudderet og sandet, som vandet tager med sig, fordeles langs vadehavskysten. Sandet er det tungeste og lægger sig allerede, når strømmen mister fart lige ud for kysten. Mudderet lægger sig derimod først, når vandet står stille længere inde i landet. Derfor vil du opleve, at der ligger sand ved kysterne, mens det næringsrige slik-ler og mudder ligger længere inde i floddalene.

Låningsvejen til Mandø ved lavvande
Låningsvejen til Mandø ved højvande

Læs mere om tidevandet

Sådan er du den bedste gæst, når du oplever tidevandet

  • Undersøg tidevandstabellerne grundigt inden du begiver dig afsted - se DMIs hjemmeside. Tidspunkterne for høj- og lavvande skifter hver dag. Tjek også vandstandsprognosen på DMIs hjemmeside, da vinden også påvirker tidevandet. 
  • Vær opmærksom på vaden og omgivelserne. De store mængder vand kan flytte rundt på havbunden, og der, hvor der var sikkert at gå sidst, er det måske ikke længere.
  • Gå kun ud ved lavvande, helst på faldende vand. Hvis du er i tvivl, gå da ud med en lokal guide.
  • Gå aldrig ud alene, og gå ikke længere, end at du er i stand til at komme tilbage. Hav altid en opladt mobiltelefon med.
  • Saml det affald op du finder, og tag det med – også selvom det ikke er dit, og især hvis du finder det på havbunden.

Fotos: Thorkild Jensen, Svend Tougaard
Se tidevandet stige i filmen nedenfor:

Tidevand ved Rømø