Stormfloder i Vadehavet

Stormfloder har ramt de lave landområder ved Vadehavet med jævne mellemrum gennem tiderne. Omfattende moderne digebyggerier har forhindret dødsfald i mere end 100 år, men klimaforandringer kan føre til nye udfordringer for Vadehavets diger.

Stormflodssøjlerne viser, hvor højt vandet har stået under stormfloder

Livet med stormfloder gennem tiden

I Danmark er vi ikke ukendte med storm og stormfloder. Men Vadehavsområdet har alligevel været særligt udsat pga. af de lave landområder. For folkene, som har boet ved vadehavskysten, har havet altid været et tveægget sværd. På den ene side var den rige marskjord og de gode søvejsforbindelser ud i verden meget givtige, men på den anden side måtte de leve med, at stormfloder med mellemrum oversvømmede deres jorder, forårsagede store ødelæggelser og endda kostede menneskeliv. Teknologisk udvikling og moderne diger har dog gjort, at det er mere end 100 år siden, at en stormflod sidst har krævet et menneskeliv i den danske del af Vadehavet.

Vind, tidevand og lufttryk

Ved en stormflod er vandstanden meget højere end normalt. Der er tre forhold, der medvirker til, at en stormflod opstår. Det første er vindstuvning, som opstår når vinden, f.eks. fra en storm, presser havet ind mod land og på den måde stuver vandet sammen, så det stiger inde ved kysten. Dernæst kommer lufttrykket: Et lavt lufttryk kan i sig selv få havet til at stige med op mod 40 cm. Den tredje faktor er tidevandet. I den danske del af Vadehavet er forskellen mellem høj- og lavvande ca. 1,5 meter – og hvis en storm falder sammen med højvande, kan stormen blive rigtig voldsom.

Stormfloder tager til

Antallet af stormfloder med vandstande på mellem to til tre meter er mere end tredoblet i de sidste fire årtier, og samtidig har vadehavsområdet inden for kort tid oplevet de største stormfloder siden 1634. FN’s Klimapanel forudser, at vandstanden i havene vil stige i de kommende 100 år, og at der vil komme flere storme. Digerne vil derfor komme under et større pres, og byerne langs Vadehavet står igen over for nye udfordringer fra stormfloderne.

Her kan du opleve stormflodernes historie

Flere steder i Nationalpark Vadehavet er der opstillet stormflodssøjler. Det er søjler, der viser, hvor højt vandet har stået ved stormfloder gennem tiden. Besøg stormflodssøjlerne ved:

  • Janderup Ladeplads
  • Ribe Skibbro
  • Mandø Forstrand
  • Mandø Ebbevej
  • Sønderho
  • Nordby
  • Marskmandshuset i Ballum Enge
  • Rømø Havn
  • Vidå Slusen
  • Højer Gamle Sluse
Fremskudt dige der beskytter mod stormfloder.

Læs mere om stormfloder i Vadehavet

Stormflod ved Vadehavet kan være en voldsom oplevelse.

Fotos: Ulrik Pedersen og Jan Tandrup