Verdensarv

Vadehavet er på UNESCO’s liste over Verdensarv. Det betyder at området er klassificeret som særligt unikt og af universel betydning og umisteligt for hele verden. Her kan du opleve dynamisk landskab, mangfoldighed, overdådighed og natur i verdensklasse.

Mandø set fra luften - et område i verdensklasse

Et Vadehav – en fælles verdensarv

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde. Det består af øer, tidevandskanaler, løb, sandbanker, mudderflader og kyst, som hele tiden ændrer form og nogle gange endda sted. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv, og er et af verdens mest produktive økosystemer. To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant - fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til havoverflade kruset af bølger.

Vadehavet strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg helt ned til den Hollandske by Den Helder. Udpegningen som verdensarv deles således af de tre lande Danmark, Tyskland og Holland. Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde, og udpegningen placerer Vadehavet i samme liga som pyramiderne i Giza eller Isfjorden i Ilulissat.

Verdensarv – hvad er det?

UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur og de arbejder for at fremme beskyttelse og bevarelse af kultur- og naturarv, der anses for at være af enestående værdi for menneskeheden. Vadehavets udpegning er en anerkendelse af områdets enestående universelle værdi – det vil sige, at området har værdi for hele verden. Samtidig anerkendes det store arbejde med at beskytte og forvalte områdets natur, som Tyskland, Holland og Danmark har været sammen om i mere end 40 år. UNESCO har strenge kriterier for, hvornår et område kan udpeges til Verdensarv. Begrundelsen for udpegningen af Vadehavet er, at Vadehavet har enestående betydning i forhold til bevarelsen af biodiversiteten på et globalt niveau. De økologiske og geologiske processer, der finder sted i Vadehavet er overvejende naturlige og uforstyrrede. Området er komplet og intakt, ligesom beskyttelsen og forvaltningen af området skal sikres effektivt. Vadehavet lever op til tre af UNESCO's i alt 10 kriterier.

Verdensarv Vadehavet set fra satellit - Nederlandene, Tyskland og Danmark deler verdensarven.

Planlæg dit besøg til Verdensarven

Gå på opdagelse i verdensarven! Her får du 5 gode bud på, hvor du kan opleve verdensarven i Nationalpark Vadehavet:

5 gode bud på, hvor du kan opleve verdensarven

Strandskader flokkes i Verdensarven.

Sådan er du den bedste gæst i verdensarven

  • Tag hensyn til den sårbare natur omkring dig og hold dig til de mange gode stier og veje, der viser naturen fra sin bedste side.
  • Respektér at visse områder kan være afspærrede i forbindelse med fuglenes yngletid.
  • Husk på, at du er gæst i naturen, og undgå at forstyrre fugle og andre dyr.
  • Saml det affald op du finder, og tager det med – også selvom det ikke er dit.
  • Vær med på, at det er vinden og tidevandet, der bestemmer ved Vadehavet, og tjek altid DMI, inden du tager ud på tur. Se eksempelvis tidevandstabellen.

Naturbeskyttelse over landegrænserne

De tre lande langs Vadehavet, Tyskland, Holland og Danmark, har siden 1982 arbejdet sammen om at beskytte Vadehavet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Landene samarbejder blandt andet om naturovervågning og –beskyttelse, og det Trilaterale Vadehavssamarbejde har resulteret i, at Vadehavet nu er udpeget som UNESCO verdensarv.

Den tyske og hollandske del af Vadehavet har været udpeget som verdensarv siden 2009, mens den danske del kunne slutte sig til i 2014.

Vadehavet er godt beskyttet af bl.a. EU’s Natura 2000 regler og er et natur- og vildtreservatområde, der har en meget høj grad af beskyttelse.

Tøndermarsken

Nyttige links

Se Unescos fulde liste over verdensarvssteder på UNESCOs hjemmeside 
Læs mere om Verdensarv Vadehavet på hjemmesiden Wadden Sea World Heritage

Fotos: Wadden Sea Secretariat, Lars Gejl, Ulrik Pedersen, Tandrup Naturfoto.
Se også en film om hvorfor Vadehavet er verdensarv nedenfor.

Video om verdensarven