Trækfugle i Vadehavet

Vadehavet har afgørende betydning for 10-12 millioner trækfugle på Den Østatlantiske Trækrute. Området fungerer som pitstop for fuglene, der hviler og spiser her. Det giver besøgende mulighed for at få nogle enestående fugleoplevelser i nationalparken.

Fugleflok ved solnedgang - Vadehavet besøges af millioner af fugle hvert år.

Vadehavet og trækfuglene

Tidevandsområder som Vadehavet er blandt verdens mest værdifulde naturområder, fordi tidevandets pulsering giver solen mulighed for at opvarme den blottede havbund ved lavvande. Det betyder at algerne får ekstra energi gennem det næringsrige mudder i havbunden, og netop algerne er grundlaget for en gigantisk produktion af bunddyr såsom muslinger, orme og snegle – trækfuglenes livretter. Det gør Vadehavet til et uvurderligt spisekammer for fuglene på Den Østatlantiske Trækrute, der er en af verdens vigtigste ruter for trækkende fugle. Fuglene stopper i Vadehavet for at fylde depoterne op til deres videre færd, mens nogle vælger at blive i området vinteren over, hvor de fortsat kan nyde godt af det store tag selv-bord.

Hvor mange er 12 millioner egentlig?

10-12 millioner trækfugle er mange – rigtig mange. Antallet er så stort, at det kan være svært at forestille sig præcist hvor mange fugle, der er tale om. De mange millioner fugle ankommer selvfølgelig ikke på én gang. For nogle arter gælder det, at der kun er få hundrede trækkende individer, som kommer til området, mens det for andre gælder, at mere end en million artsfæller på én gang besøger Vadehavet. Nogle arter er større end andre. For eksempel befinder hele verdens bestand af lysbugede knortegæs sig i Vadehavet i trækperioden – omkring 7.000 fugle i alt. De ankommer til Vadehavet fra Svalbard i september-oktober og overvintrer her, indtil de i slutningen af maj igen vender tilbage til Svalbard for at yngle.

Planlæg din tur

Vil du ud og se trækfugle? Så tag på en guidet tur.

Det mangfoldige fugleliv kan ses både på egen hånd eller ved at booke en guidet tur, arrangeret af en af nationalparkens partnere. Særligt i trækperioderne fra marts til maj og igen fra august til oktober, vrimler det med fugleliv i Vadehavet. Vil du gerne ud på egen hånd, er Mandø er et de steder i Vadehavet, som huser flest arter af både træk- og ynglefugle – og endda nogle af de mest sjældne, bl.a. dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Mandø er også vært for nogle af de største bestande af bramgæs i Danmark. Rømø giver også gode muligheder for fuglekiggeri: Om foråret og efteråret går tusindvis af vadefugle på vaden langs Rømødæmningen, og det er oplagt med et ophold på p-pladserne på dæmningen. Tøndermarsken byder også på unikke fugleoplevelser fx fra det gamle havdige eller den 4 kilometer lange strækning bag Det Fremskudte Dige – her kan du opleve imponerende fugleflokke året rundt – f.eks. islandsk ryle, hvidbrystet præstekrave, spidsænder og pibeænder, for blot at nævne nogle.

Islandsk ryle søger føde

Læs mere om Vadehavets trækfugle

Trækfugle søger føde på vaden.

Sådan er du den bedste gæst, når du er på fuglekiggeri

  • Bevæg dig langsomt og udvis tålmodighed, uden at støje unødvendigt. Færdes du i en gruppe, forbliv da samlet og spred jer ikke ud.
  • Benyt områdets eksisterende observationsfaciliteter og bliv på de mange stier og veje, som viser området og naturen fra den bedste side.
  • Vær opmærksom på stressadfærd, tegn på rastløshed og advarselskald fra fuglene. Træk dig tilbage, hvis du oplever det.
  • Brug ikke akustiske hjælpemidler til at tiltrække fuglene og brug ikke blitz, når du filmer og fotograferer.
  • Saml det affald op du finder, og tag det med – også selv om det ikke er dit.
Storspove spankulerer rundt i rørsiv.
Kæmpe fugleflok formørker himlen.

Fotos: Tandrup Naturfoto, Bo L Christiansen, Torben Andersen, John Frikke