Tidevand

Tidevandet gør Vadehavet unikt. Med en forskel på op til 180 centimeter mellem høj- og lavvande skal du regne tidevandet med ind i din planlægning, når du besøger Vadehavet.

Forskellen på høj og lavvande er op til 180 centimeter i Vadehavet. Foto: Franz Veisig

Enorme mængder vand

Havet er påvirket af tyngde­kraften – spillet mellem jorden og månen – hvilket betyder, at det stiger og falder to gange i døgnet. Forskellene på tidevandet kan være meget store ved Vadehavet – helt op til 180 cm. Det er i højden – ikke i længden! I stormvejr kan forskellen være helt op til 5 meter. Det er blandt andet derfor, at man ser diger i vadehavsområdet.

Tidevandet oversvømmer selvfølgelig vade-fladerne – men også vejene til Mandø og nogle gange de store vestvendte strande på Skallingen, Fanø og Rømø. Især de store vinterstorme kan få tidevandet til at stige hele vejen op til klitterne – nogle steder flere km fra havet.

De store mængder af vand tilfører både nyt materiale, der bliver aflejret, og danner mudder-fladerne, og det kan flytte rundt på havbunden. Det betyder, at der hvor det var sikkert at gå sidst, du var på vaden, måske nu er ganske usikkert – eller helt forandret.

Tidevand - forskel på lavvande og højvande

Tidevandstabel

Hvad gør du så?

Sådan forstås tidevandet: For at have tjek på tidevandet, skal du undersøge tidevandstabeller­ne – dem finder du på DMI.dk. Der står både et tidspunkt og en vandstandshøjde. Høj- og lav­vande skifter tidspunkt hver dag – så du skal altid tjekke, inden du begiver dig ud. Dernæst skal du også tjekke vandstandsprognosen (DMI.dk) – da vinden også påvirker tidevandet yderligere. Især kan kraftig vind fra vest/nordvest over flere dage påvirke vandstanden.

Den bedste måde at opleve vaden på er at tage med en af de lokale guider på tur – de har nemlig styr på vind, vejr, vand og vade.