Vadehavets FormidlerForum

Vadehavets Formidlerforum - VFF - er et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet samt en lang række selvejende, private og offentlige institutioner. Formidlerforums formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur samt at knytte andre interessenter, der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

Vadehavets FormidlerForum på fællestur på vaden. Formidlerne har et tæt samarbejde og deler erfaring og viden.

I VFF samarbejder de om

  • at koordinere natur- og kulturformidlingen i vadehavsområdet
  • at udvikle formidlingen i vadehavsområdet med udgangspunkt i Vadehavets natur og kulturhistorie
  • at udvikle og højne formidlingens faglige og didaktiske kvalitet i vadehavsområdet
  • at udvikle en formidling for alle målgrupper og besøgende i vadehavsområdet
  • at danne et netværk og en samarbejdsplatform for natur- og kulturformidlere i vadehavsområdet
  • at udvikle konkret formidlingsmateriale
  • at samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at styrke formidlingen og oplevelsesmulighederne i Vadehavet, jf. Loven for Nationalpark Vadehavet § 2, stk. 4 og 5
  • at fungere som bindeled mellem Nationalpark Vadehavet og områdets formidlere.

Hvem er medlem af VFF?

Foto: Robert Attermann