Internationale samarbejder

Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og deltager i en række arbejdsgrupper for trækfugle og bæredygtige turismestrategier.

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem.

Det trilaterale Vadehavssamarbejde

Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og deltager i en række arbejdsgrupper for trækfugle og bæredygtige turismestrategier.

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem. Det bærende princip for det trilaterale samarbejde for beskyttelse af Vadehavet, forkortet Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), er

"så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret."

Fælleserklæringen er en hensigtserklæring, som beskriver samarbejdets mål og samarbejdsområder. Igennem de sidste fire årtier har samarbejdet fremmet samarbejde og udveksling mellem partnere fra det politiske niveau, naturbeskyttelse, videnskab og forvaltning samt lokale interessenter. De repræsenterer i samlet set en enorm mængde viden og erfaring.

Dette grænseoverskridende samarbejde med udgangspunkt i økosystemet er en forudsætning for udpegningen af Vadehavet som Verdensarv.

Samarbejdet driver et lille fælles sekretariat i Wilhelmshaven i Tyskland. Sekretariatet understøtter, fremmer og koordinerer samarbejdet i samarbejdet, indsamler og evaluerer information om overvågning, beskyttelse og den miljømæssige tilstand i hele Vadehavet og er det centrale kontaktorgan for UNESCOs Verdensarv Vadehavet.

Et netværk af netværk

Det Trilaterale Partnerskab til støtte for UNESCO Verdensarv Vadehavet: Et netværk af netværk

Verdensarv Vadehavet er et mangfoldigt, dynamisk økosystem. Det er også et komplekst, internationalt sted i henhold til dets beskyttelse og forvaltning, ledelse, antallet af involverede interessenter, forskellige talte sprog og kulturelle baggrunde. De mange organisationer og mennesker, som har interesse i Verdensarv Vadehavet, bidrager dagligt med deres ideer, ekspertise, kompetencer, initiativer og ressourcer til målet om at danne et stærkt og forenet fællesskab.

Vi ved, at der er så meget, der kan vindes, når vi arbejder sammen. Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk har til formål at samle og styrke den eksisterende viden og erfaringer fra de mange interessenter under én paraply, som skal bidrage til beskyttelsen og bevarelsen af Vadehavet og samtidig fremme bæredygtig regional udvikling i hele Vadehavsregionen.

For at realisere disse beslutninger, har en række repræsentanter fra de strategiske samarbejdsnetværk fra Vadehavsforum, Vadehavsteamet af grønne NGO´er, den trilaterale netværksgruppe for bæredygtig turisme, Vadehavets forskningssektor, netværket af formidlere og undervisere (IWSS), de regionale partner- og ambassadørprogrammer for Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), underskrevet samarbejdsaftalen (MoU) om at danne det strategiske, multistakeholder-styrede “Trilateral Partnership in support of the UNESCO Wadden Sea World Heritage” (Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk).

Parterne i samarbejdet er forpligtet til at bidrage til og understøtte en kompetent, effektiv beskyttelse og forvaltning af det internationale Verdensarv Vadehavet med det formål at sikre dets unikke universelle værdi i fremtiden og bidrage til en mere bæredygtig Vadehavsregion. Det primære mål med samarbejdet er at fremme ejerskabet i samfundet og opbygge et udvidet og stabilt, internationalt fællesskab, som kan gavne Verdensarv Vadehavet. Samarbejdet er åbent for flere interessenter og organisationer, som vil forpligte sig til målsætningen, og som er villige til at arbejde sammen inden for rammerne af samarbejdsaftalen (MoU).

Nationalparkrådet er endvidere repræsenteret i Vadehavsforum, en uafhængig organisation af interessenter fra Danmark, Tyskland og Holland, der arbejder for at fremme en bæredygtige og fremtidsorienteret vadehavsregion.

Læs mere på vores samarbejdspartneres hjemmesider:

Det trilaterale Vadehavssamarbejde
Det fælles Vadehavssekretariat
Det Trilaterale Partnerskab til støtte for UNESCO Verdensarv Vadehavet: Et netværk af netværk

Foto: Wasabi Film