Projekter

Nationalparken er involveret i en række projekter i hele nationalparkens område. Projekterne strækker sig fra naturprojekter over kulturelle projekter til turisme- og erhvervsfremmende projekter. Nationalparken deltager enten som projekthaver eller som partner med andre lokale aktører og organisationer. Via projektsamarbejdet gennemføres målsætningerne i Nationalparkplanen i tæt samarbejde med aktører, organisationer og virksomheder i og omkring Nationalpark Vadehavet.

Foto: I sortterne-projektet udsættes kunstige redeflåder, som sikrer flere ynglende sortterner blandt andet i Magisterkogen. Fotograf Ulrik Pedersen