Prowad Link

Nationalpark Vadehavet deltog i Interreg 5b projektet Prowad Link, som udviklede fælles markedskommunikation i samarbejde med 16 andre partnere rundt om Nordsøen.

Medlemmer af Prowad Link projektet.

Projektet skulle, med afsæt i en bevaringstilgang og naturen som driver for udvikling, udvikle fælles markedskommunikation. Samarbejder blev udviklet på tværs af grænserne mellem lokale virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og organisationer, og der blev samskabte nye produkter og markedsføringsmuligheder. Verdensarvsbrandet blev aktiveret via udvikling af konkrete naturoplevelser, naturuddannelser, lokale fødevarer samt mulighederne for en Verdensarvrute blev afdækket - denne arbejdspakke var Nationalpark Vadehavet projektleder på.

Prowad Link var et samarbejde mellem nationalparker, verdensarvssteder, universiteter m.fl. i Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge, med et budget på 34,6 millioner kr.

Baggrund

PROWAD LINK havde til formål at støtte bæredygtig økonomisk vækst i Nordsøregionen (NSR) ved at engagere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i bevaring af naturen og samtidig åbne for bæredygtig regional udvikling gennem potentialet i udpegning af verdensarv og særlig værdifuld natur.

Projektet udviklede og testede innovative værktøjer og strategier for SMV'er i NSR for at:

  • forbedre adgangen til brands indenfor naturarvssteder, som har en økonomisk værdi

  • forbedre SMV’ernes bæredygtighed i NSR

  • udvikle innovative tilbud og produkter i en samskabelses-proces med partnerne.

De vigtigste resultater sigtede mod øgede indtægter fra bæredygtige tilbud og produkter, der brander naturværdierne og bidrager til beskyttelse af naturområder i NSR, øgede investeringer i bæredygtighed og etablering af langsigtede samarbejder, tværfaglig viden mellem partnerskaber på regionalt og tværnationalt plan. 

Besøgende fra Kina i Vadehavet. Foto af Maria Sommer
Interreg Prowad Link Logo