Guide til de bedste steder at se på fugle i nationalparken

Vadehavet er måske Danmarks bedste fuglelokalitet. Året rundt byder området på mange og gode oplevelser med fuglene. Her får du en guide til de bedste lokaliteter for fugleoplevelser i Nationalpark Vadehavet. Plus en masse gode tips til fuglekiggeri.

Ryler og andre vadefugle laver 'flyveopvisning' over Vadehavet - også kaldet 'hvid sol'. Foto: Tandrup Naturfilm

Blåvandshuk

Blåvandshuk er både Danmarks vestligste punkt og nordgrænse for Nationalpark Vadehavet. Hukket rager ud i Vesterhavet, og på grund af den ’knækkede kystlinje’,  er det ét af de steder, hvor fugle mødes.

Under trækket kommer havfugle tæt på land, kystfugle af mange arter (især vadefugle) som trækker langs Jyllands Vestkyst møder ’næsen mod vest’ mens landfugle af forskellig slags ophobes især om efteråret på og over Hukket, inden de trækker videre ud over havet med kursen mod overvintringsområderne mod sydvest.

Ved Blåvandshuk ligger Blåvand Fuglestation, som i mere end 60 år har fulgt fuglenes træk, og som af og til udbyder arrangementer med fugleindhold.