Nationalparkskibet

Nationalpark Vadehavet består af ca. 80% søterritorium, hvorfor det er oplagt at have et skib som besøgs- og formidlingsplatform, da vi på den måde kan synliggøre nationalparkens store maritime værdier og kulturhistorie og bringe Vadehavet tættere på beboere og gæster.

"Vadehavet" bruges både til undervisnings- og besøgssted og giver et fantastisk indblik i Vadehavets spændende natur og kultur.

Hvad bruges 'Vadehavet' til?

Skibet anvendes som undervisningsplatform for universiteter, ungdomsuddannelser, folkeskoler og børnehaver og sejler ud til events.

Skibets besætning består af ca. 20 frivillige søfolk, som har skabt et fantastisk fællesskab omkring skibets vedligehold og drift. Det fleste har arbejdet professionelt i skibsfarten, men lever nu en tilværelse som pensionister. Sømandsjargonen, fællesskabet, mågernes skrig og lyden af den trofaste dieselmotor er rammerne for et socialt samvær, hvor de frivillige kan give deres glæde for sejlads videre til nye generationer samtidig med, at det giver dem et afbræk i hverdagen.

'Vadehavet' er specialdesignet, så det kan sejle ind ad åerne. Her ses det ved Tarphagebroen på vej til Esbjerg fra Janderup Ladeplads

Specialdesignet

Skibet er et motorskib specialdesignet til brug i Nationalparken. Det er inspireret af en kuf, som er en traditionel skibstype fra især den hollandske del af Vadehavet. En kuf har en flad og ekstra forstærket bund, så den kan manøvrere i det meste af Vadehavet og stilles på vaden ved lavvande. Da skibet også kan sejles op af åerne og ind til Ribe og Varde, er det et meget lavt skib, så det kan passere under broerne. Skibet kan sejles af to til fire personer og kan medbringe op til 12 gæster.

Fleksibelt

For at skibet kan benyttes til de mange forskellige aktiviteter, er der indrettet et såkaldt ’flexrum’ i skibets dækshus. Flexrummet kan efter behov indrettes til blandt andet:

  • Undervisningslokale for områdets formidlere når skibet ligger tørlagt på vaden
  • Udstillingsrum når skibet ligger ved kaj, væggene er folieret med beskrivelse af Vadehavet og dyrelivet
  • Forskningsplatform til for eksempel undersøgelser af Nationalpark Vadehavets dyreliv
  • Mødelokale/kontor i forbindelse med projekter, repræsentationsmøder, m.m.
  • I dækshuset er der også et toilet, samt et pantry med køleskab og kogeplader/komfur, så det er muligt at tilberede lette måltider.
Københavns Universitet bruger skibet som undervisningsplatform og tager prøver af Vadehavet.
Skoleelever bruger skibet som undervisningsplatform - et spændende klasselokale med frisk luft.

Få mere at vide

Nationalparkskibet er en fantastisk platform for at udforske vaden.

Hoveddimensioner på 'Vadehavet'

Længde: 15,88 meter

Længde målt i dæk for måling L1: 14,98 meter

Bredde: 4,80 meter

Sidehøjde til hoveddæk midtskibs: 1,20 meter

Højde på dækshus: 2,50 meter

Dybdegang: 0,875 meter

Tonnage: 19 GT

Motoreffekt: 220 HP

Fart: 7 knob

Nationalparkskibet ankommer til Vadehavet i 2015

Fotos: Kristian Simonsen, RedStar, Jens L Hansen, Esbjerg Kommune