Dyrene i Vadehavet

Hjælp os med at give dyrene og deres unger de bedste betingelser.

Forstyrrelsesadfærd

Dyr er gode til selv at fortælle, hvornår du forstyrrer dem – men deres signaler kan være svære at tyde, hvis ikke du er vant til dem. Kig godt efter, hvordan de opfører sig, og respektér, når de beder dig om at holde dig væk.

Foto: Lars Gejl, Tandrup Naturfilm og Martina Scheffler